Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 29/04/2015

02:51 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 29/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
2 VŨ PHAN QUÂN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
3 ĐẶNG TIẾN LỢI 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
4 PHẠM ĐẶNG DŨNG 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
5 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
6 NGUYỄN HUY BÁCH 10A1 Nghỉ học.
7 NGÔ MINH HUYỀN 10A1 Nghỉ học.
8 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Nghỉ học.
9 TẠ MINH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
10 TRƯƠNG VIỆT HOÀNG 10A1 Nghỉ học.
11 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học.
12 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 10A1 Nghỉ học.
13 ĐỖ VIẾT THIỆN 10A2 Nghỉ học.
14 ĐỖ NGỌC MINH HƯƠNG 10A2 Nghỉ học.
15 NGUYỄN MINH ANH 10A3 Nghỉ học.
16 HOÀNG ĐỨC DUY 10A3 Nghỉ học.
17 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 10A3 Nghỉ học.
18 NGUYỄN CƯỜNG THỊNH 10A3 Nghỉ học.
19 NGUYỄN THỊ MINH HUỆ 10A4 Nghỉ học.
20 LƯƠNG TRÍ KHOA 10A4 Nghỉ học.
21 LÂM ANH TUẤN 10A4 Nghỉ học.
22 CHU THỊ THU TRÀ 10A5 Nghỉ học.
23 PHAN DIỆU LINH 10A6 Nghỉ học.
24 ĐẶNG NHẬT HƯNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
25 NGUYỄN HÀ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
26 MAI HƯƠNG GIANG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
27 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
28 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
29 NGUYỄN KHÁNH LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
30 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
31 DƯƠNG THU NGÂN 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
32 NGUYỄN THANH NGÂN 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
33 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
34 NGUYỄN ĐỨC DUY 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
35 ĐẶNG NHẬT HƯNG 10D1 Đi học muộn.
36 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học.
37 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
38 NGUYỄN HOÀNG MAI 10D1 Nghỉ học.
39 NGUYỄN NGỌC MAI 10D1 Nghỉ học.
40 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Nghỉ học.
41 ĐỒNG PHÚC ĐẠT 10D1 Nghỉ học.
42 NGUYỄN NGỌC MAI LAN 10D1 Nghỉ học.
43 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học.
44 PHAN TUỆ NHI 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
45 ĐẶNG VIỆT THỊNH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
46 LÊ PHƯƠNG ANH 10D2 Nghỉ học.
47 VŨ VÂN KHÁNH 10D2 Nghỉ học.
48 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Nghỉ học.
49 LƯU ĐÀO HOÀNG ANH 10D3 Nghỉ học.
50 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 10D3 Nghỉ học.
51 BÙI HỒNG LY 10D3 Nghỉ học.
52 NGUYỄN THANH HƯƠNG 10D3 Nghỉ học.
53 NGUYỄN YẾN NHI B 10D3 Nghỉ học.
54 ĐỖ HÀ TRUNG 10D3 Nghỉ học.
55 NGUYỄN MINH HIỀN 10D3 Nghỉ học.
56 NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN 10D4 Nghỉ học.
57 NGUYỄN MINH ÁNH 10D5 Nghỉ học.
58 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Nghỉ học.
59 BÙI THỊ THU VÂN 10D5 Nghỉ học.
60 VŨ ĐỨC NGHĨA 10D7 Nghỉ học.
61 NGUYỄN NGỌC DIỆU LINH 10D8 Nghỉ học.
62 LÊ HOÀI THU 10D9 Nghỉ học.
63 NGUYỄN HỒNG KONG ANH 10D9 Nghỉ học.
64 NGUYỄN THÁI ANH HÀO 11A1 Nghỉ học.
65 NGUYỄN THU HUYỀN 11A1 Nghỉ học.
66 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Nghỉ học.
67 NGUYỄN VIẾT LỘC 11A2 Nghỉ học.
68 NGUYỄN THU TRÀ 11A3 Nghỉ học.
69 NGUYỄN THỊ THU THỦY 11A4 Nghỉ học.
70 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 11A4 Nghỉ học.
71 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 11A4 Nghỉ học.
72 TRƯƠNG NGỌC ANH 11A5 Nghỉ học.
73 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
74 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 11A5 Nghỉ học.
75 HOÀNG YẾN NHI 11A5 Nghỉ học.
76 VŨ THU UYÊN A 11A5 Nghỉ học.
77 QUÁCH THU VÂN 11A6 Nghỉ học.
78 NGUYỄN THANH TRÚC 11A6 Nghỉ học.
79 HOÀNG DIỆP PHI 11A6 Nghỉ học.
80 TÔ PHƯƠNG NGỌC 11A6 Nghỉ học.
81 NGUYỄN TRUNG HẢI LONG 11A6 Nghỉ học.
82 NGUYỄN HẢI ANH 11A6 Nghỉ học.
83 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học.
84 NGUYỄN ĐĂNG MINH 11D2 Nghỉ học.
85 ĐỖ MAI PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
86 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
87 PHẠM LAN PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
88 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D4 Nghỉ học.
89 LƯU PHƯƠNG NAM 11D4 Nghỉ học.
90 ĐẶNG KIỀU UYÊN 11D5 Nghỉ học.
91 TRẦN PHƯƠNG THẢO 11D5 Nghỉ học.
92 TẠ KIỀU HƯƠNG GIANG 11D5 Nghỉ học.
93 TRẦN CHÍ CÔNG 11D6 Nghỉ học.
94 ĐINH HỒNG NHUNG 11D6 Nghỉ học.
95 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học.
96 NGUYỄN QUỲNH THƠ 11D6 Nghỉ học.
97 NGUYỄN TRÍ NHÂN 11D7 Nghỉ học.
98 ĐAN VIỆT ANH 11D8 Nghỉ học.
99 NGUYỄN THU HÀ 11D8 Nghỉ học.
100 ĐỖ NGỌC NAM 11D8 Nghỉ học.
101 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 11Q1 Đi học muộn.
102 TẠ QUỲNH CHI 11Q1 Nghỉ học.
103 PHẠM VIỆT CƯỜNG 11Q1 Nghỉ học.
104 PHẠM ĐỨC DUY 11Q1 Nghỉ học.
105 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 11Q1 Nghỉ học.
106 NG.ĐỨC HẢI NGUYỆT TÂM 11Q1 Nghỉ học.
107 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 11Q1 Nghỉ học.
108 TRẦN THỊ THU HIỀN 11Q1 Nghỉ học.
109 VŨ MINH HOÀNG 11Q1 Nghỉ học.
110 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 11Q1 Nghỉ học.
111 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
112 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
113 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Nghỉ học.
114 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học.
115 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
116 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Nghỉ học.
117 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12A2 Nghỉ học.
118 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học.
119 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Nghỉ học.
120 NGÔ ĐỨC DUY 12A3 Đi học muộn.
121 ĐOÀN THỊ THUÝ ANH 12A3 Nghỉ học.
122 NGUYỄN VĂN HẢI 12A3 Nghỉ học.
123 PHAN THANH HUYỀN 12A3 Nghỉ học.
124 ĐÀO PHƯƠNG ANH 12A4 Nghỉ học.
125 LÊ LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
126 NGUYỄN LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
127 ĐỖ ĐỨC LƯƠNG 12A4 Nghỉ học.
128 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Nghỉ học.
129 TRẦN HỮU TÚ 12A4 Nghỉ học.
130 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Nghỉ học.
131 TRẦN HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học.
132 VŨ VIỆT ANH 12A5 Nghỉ học.
133 ĐỖ MINH HUY 12A5 Nghỉ học.
134 NGÔ NGỌC TÙNG 12A5 Nghỉ học.
135 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học.
136 TRẦN TUẤN PHONG 12A5 Nghỉ học.
137 NGUYỄN BẢO NGÂN 12D1 Đi học muộn.
138 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học.
139 PHẠM THÙY DƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
140 NGUYỄN ĐÌNH BÁCH 12D1 Nghỉ học.
141 VŨ HÀ MY 12D1 Nghỉ học.
142 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
143 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học.
144 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học có phép.
145 BÙI BẢO HÀ 12D2 Nghỉ học có phép.
146 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học có phép.
147 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
148 LÊ NGỌC HƯƠNG THẢO 12D3 Nghỉ học.
149 PHI THU PHƯƠNG 12D3 Nghỉ học.
150 NGÔ MAI CHI 12D3 Nghỉ học.
151 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Nghỉ học.
152 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
153 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
154 NGUYỄN NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
155 NGUYỄN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
156 NGÔ QUANG HUY 12D3 Nghỉ học.
157 PHÙNG MẠNH ĐỨC 12D3 Nghỉ học.
158 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
159 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 12D4 Đi học muộn.
160 NGUYỄN THỊ DIẾM HƯƠNG 12D4 Đi học muộn.
161 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
162 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
163 LƯU NGỌC ANH 12D4 Nghỉ học.
164 LÊ THÙY DƯƠNG 12D4 Nghỉ học.
165 NGUYỄN ĐỨC DUY 12D4 Nghỉ học.
166 ĐẶNG PHƯƠNG YẾN 12D4 Nghỉ học.
167 LẠI PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
168 ĐOÀN THẢO NHI 12D4 Nghỉ học.
169 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Nghỉ học.
170 VŨ THU HIỀN 12D4 Nghỉ học.
171 NGUYỄN HẢI TRANG 12D4 Nghỉ học.
172 TRẦN THỊ VIỆT NGA 12D4 Nghỉ học.
173 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
174 HỒ THU TRANG 12D4 Nghỉ học.
175 BÙI HƯƠNG LY 12D4 Nghỉ học.
176 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1. 
177 MAI THOẠI LONG 12D6 Nghỉ học tiết 1. 
178 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Nghỉ học tiết 1. 
179 LÊ THU HUYỀN 12D6 Nghỉ học tiết 1. 
180 HOÀNG THU PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học tiết 1. 
181 TRẦN THIỆN TÂM 12D6 Nghỉ học tiết 1. 
182 NGUYỄN ANH VŨ 12D6 Nghỉ học tiết 1. 
183 NGUYỄN MINH UYÊN 12D6 Nghỉ học.
184 ĐỖ MỸ LINH 12D6 Nghỉ học.
185 CÔNG NGỌC HUYỀN 12D6 Nghỉ học.
186 TRẦN PHƯƠNG ANH 12D6 Nghỉ học.
187 NGÔ THU HIỀN 12D6 Nghỉ học.
188 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
189 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học.
190 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Nghỉ học.
191 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 12D6 Nghỉ học.
192 ĐẶNG THU TRÀ 12D7 Nghỉ học.
193 NGUYỄN TRANG LINH 12D7 Nghỉ học.
194 VŨ XUÂN QUỲNH 12D7 Nghỉ học.
195 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12D7 Nghỉ học.
196 TRẦN HUYỀN VY 12D7 Nghỉ học.
197 LÊ ANH MINH 12Q1 Đi học muộn.
198 ĐỖ HỒNG NHUNG 12Q1 Đi học muộn.
199 TRỊNH LAN HƯƠNG 12Q1 Nghỉ học.
200 VŨ HUY HOÀNG 12Q1 Nghỉ học.
201 NGUYỄN THỊ HẠNH MINH 12Q1 Nghỉ học.
202 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q1 Nghỉ học.
203 ĐỖ TRÀ MY 12Q1 Nghỉ học.
204 LÊ HUYỀN MY 12Q2 Đi học muộn.
205 PHẠM MỸ LINH 12Q2 Đi học muộn.
206 ĐỖ QUỲNH ANH 12Q2 Nghỉ học.
207 ĐỖ NHẬT HẠ 12Q2 Nghỉ học.
208 NGUYỄN KHÁNH NAM 12Q2 Nghỉ học.
209 NGUYỄN NGỌC LINH 12Q2 Nghỉ học.
210 LÊ CHIẾN THẮNG 12Q2 Nghỉ học.
211 NGUYỄN THU TRÀ 12Q2 Nghỉ học.
    10A1 Tiết 1: thầy Hồng Anh dạy thay cô Công.
    12D1 Tiết 1: cô Thủy dạy thay cô Quyên A.
Tiết 2: cô Vân dạy thay cô Hà (CN).
    12Q2 Tiết 1: cô Loan dạy thay cô Quỳnh.
Tiết 3: cô Loan dạy thay cô Hà (CN).
    12D2 Tiết 2: thầy Hy dạy thay cô Công.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741