Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/10/2015

07:08 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
2 BÙI HÀ DIỆU LINH 10A1 Vào muộn 12 - học tăng cường.
3 BÙI HÀ DIỆU LINH 10A1 Nghỉ học.
4 NGUYỄN QUANG SANG 10A3 Đi học muộn.
5 TẠ DUY HÀ KHOA 10D1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
6 VŨ THANH THU 10D1 Vào muộn 15 - học tăng cường.
7 TRẦN VIỆT NỮ 10D1 Nghỉ học tiết 3.
8 NGUYỄN GIA LINH 10D2 Nghỉ 2 tiết - học tăng cường.
9 NGUYỄN BẢO NGỌC 10D2 Nghỉ 2 tiết.
10 NGUYỄN THỊ LINH CHI 10D4 Nghỉ học.
11 PHÙNG THỊ ANH PHƯƠNG 10D4 Nghỉ học.
12 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
13 TẠ XUÂN TOÀN 11A3 Nghỉ học Tin học.
14 NGUYỄN THU HÀ 11A3 Nghỉ học giờ Tin học.
15 NGÔ ĐỨC ANH B 11A3 Nghỉ học Tin học.
16 NGÔ ĐỨC ANH A 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
17 NGÔ ĐỨC ANH A 11A3 Nghỉ học.
18 NGUYỄN ANH DUY 11A4 Nghỉ học.
19 NGUYỄN LƯU HÀ LINH 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
20 HOÀNG ĐỨC TRUNG 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
21 NGUYỄN CẨM NHUNG 11A6 Nghỉ học GDQP.
22 VŨ DIỆU LINH 11A6 Nghỉ học GDQP.
23 DƯƠNG VŨ DŨNG 11A6 Nghỉ học GDQP.
24 DƯƠNG VŨ DŨNG 11A6 Nghỉ học.
25 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học.
26 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
27 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Vắng mặt đầu tiết 1 - học tăng cường.
28 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 11D2 Vào muộn 10 - học tăng cường.
29 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào muộn 7 - học tăng cường.
30 ĐINH VŨ LAN ANH 11D3 Nghỉ học.
31 NGUYỄN TRÀ MY 11D5 Nghỉ học.
32 TRIỆU THƯỢNG NAM 11D7 Nghỉ học.
33 NGUYỄN NGỌC CHÂM 11D7 Nghỉ học.
34 ĐINH BẢO NGỌC 11D8 Đi học muộn.
35 LÊ KHÁNH LINH 11D8 Đi học muộn.
36 ĐỖ NGỌC LAN TRINH 11D9 Nghỉ học Tin học.
37 NGUYỄN MAI LINH 11D9 Nghỉ học Tin học.
38 PHẠM THU UYÊN 11D9 Đi học muộn Tin học.
39 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B 11D9 Đi học muộn Tin học.
40 NGUYỄN THUÝ HẰNG 11D9 Đi học muộn Tin học.
41 NGUYỄN BẢO CHÂU 11D9 Đi học muộn Tin học.
42 BẠCH NGỌC ANH 11D9 Đi học muộn Tin học.
43 NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH 11D9 Đi học muộn Tin học.
44 BÙI NGỌC MAI 11D9 Đi học muộn Tin học.
45 BÙI HOÀNG ANH 11D9 Đi học muộn Tin học.
46 PHẠM TRUNG HIẾU 12A3 Đi học muộn Tin học.
47 NGUYỄN BÁ LƯƠNG 12A3 Đi học muộn Tin học.
48 ĐỖ NHẬT QUANG 12A3 Đi học muộn Tin học.
49 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
50 NGUYỄN MINH CÔNG 12A6 Nghỉ học Tin học.
51 NGUYỄN MINH CÔNG 12A6 Nghỉ học.
52 NGUYỄN TRUNG HẢI LONG 12A6 Nghỉ học Tin học.
53 TÔ PHƯƠNG NGỌC 12A6 Nghỉ học Tin học.
54 NGUYỄN VŨ NGỌC UYÊN 12A6 Đi học muộn.
55 TRẦN HÀ MY 12D1 Nghỉ học Tin học.
56 ĐINH THUÝ HUYỀN 12D1 Nghỉ học Tin học.
57 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Đi học muộn Tin học.
58 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
59 BÙI TRUNG KIÊN 12D1 Đi học muộn Tin học.
60 NGUYỄN VŨ THUỲ LINH 12D2 Nghỉ học.
61 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Đi học muộn.
62 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Nghỉ học.
    10D1 Tiết 3: Cô Trà dạy thay cô Bảy.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374