Đang thực hiện Đang thực hiện

chuyên cần ngày 28/10/2016

08:24 03/11/2016

chuyên cần ngày 28/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

vào muộn 9 phút học tăng cường

2

NGUYỄN QUỐC ANH

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

3

TRƯƠNG TỐ HOÀI

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

4

ĐỖ QUỲNH TRANG

10D1

vào muộn 13 phút học tăng cường

5

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

6

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

7

VŨ MINH ĐỨC

10D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

8

ĐẶNG THU QUỲNH

10D4

nghỉ học giờ Tin học

9

ĐOÀN TRẦN THÁI LINH

10D4

nghỉ học giờ Tin học

10

HOÀNG THỊ TRANG NHUNG

10D4

nghỉ học giờ Tin học

11

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG ANH

10D4

nghỉ học giờ Tin học

12

PHÍ HẢI HÀ VI

10D4

nghỉ học giờ Tin học

13

TÔ MINH PHƯƠNG

10D4

nghỉ học giờ Tin học

14

NGUYỄN NHẬT VY

11D1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

15

NGUYỄN DANH HUY

11D2

nghỉ học học tăng cường

16

VŨ ĐỨC TÙNG

11D2

nghỉ học

17

VŨ ĐỨC TÙNG

11D2

nghỉ học học tăng cường

19

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học

20

ĐẶNG XUÂN TÙNG

12A6

nghỉ học

21

VŨ DIỆU LINH

12A6

nghỉ học tiết 1

22

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học

23

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 1,2

24

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

25

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học tiết 1

26

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

nghỉ học

27

NGUYỄN DUY MINH

12D4

nghỉ học tiết 1

28

TRẦN TRÀ MY

12D4

nghỉ học

29

HOÀNG HỒNG HẠNH

12D5

nghỉ học

30

TẠ HỒNG HẠNH

12D6

đi học muộn

31

VĂN NGUYỆT MINH

12D6

nghỉ học

32

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

đi học muộn

33

PHẠM MINH QUỐC

12D7

nghỉ học

34

TRẦN HÀ AN

12D7

nghỉ học

35

NGÔ NHẤT MINH

12D8

nghỉ học

36

NGUYỄN MINH ANH

12D8

nghỉ học

37

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

12D9

nghỉ học tiết 1

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374