Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/11/2015

08:03 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
2 MAI TRỰC BÌNH 10A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
3 NGUYỄN NHẬT HÀ 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
4 NGUYỄN NHẬT HÀ 10D1 Nghỉ học.
5 VŨ THU UYÊN 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
6 HOÀNG MINH NGỌC 10D4 Nghỉ học.
7 TRẦN THỊ ANH THƯ 10D5 Nghỉ học.
8 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 10D8 Nghỉ học.
9 NGUYỄN TRIỆU VY 10D9 Nghỉ học.
10 PHẠM THÀNH LONG 10D9 Nghỉ học.
11 VƯƠNG QUỐC ANH 11A3 Đi học muộn
12 VŨ CHÍ BẰNG 11A3 Nghỉ học.
13 ĐINH TIẾN AN 11A4 Nghỉ học.
14 VŨ HẢI BẰNG 11A6 Nghỉ học.
15 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Vào học muộn 10.
16 NGUYỄN HÀ LINH 11D1 Vào học muộn 10.
17 NGUYỄN KHÁNH LINH 11D1 Vào học muộn 10.
18 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
19 VŨ TRÂM ANH 11D7 Nghỉ học.
20 LÊ HOÀI THU 11D9 Nghỉ học.
21 BÙI HOÀNG ANH 11D9 Nghỉ học.
22 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 12Q1 Nghỉ học.
23 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.
24 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741