Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 29/12/2016

08:18 12/01/2017

Chuyên cần ngày 29/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

TRẦN HOÀNG LONG

10A1

nghỉ học

2

TRẦN HOÀNG LONG

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

3

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

nghỉ học

4

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

HOÀNG MẠNH DŨNG

10D1

nghỉ học

6

HOÀNG MẠNH DŨNG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

7

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

nghỉ học

8

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

9

VŨ HOÀNG THỦY

10D1

nghỉ học

10

VŨ HOÀNG THỦY

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

11

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

12

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

13

TRẦN PHƯƠNG LINH A

10D2

nghỉ học

14

TRẦN PHƯƠNG LINH A

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

15

VŨ THẢO VÂN

10D2

nghỉ học

16

VŨ THẢO VÂN

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

17

ĐINH QUANG DUY

10D3

nghỉ học giờ Tin học

18

TRẦN ĐỨC SƠN

10D3

nghỉ học giờ Tin học

19

NGHIÊM DUY KHÁNH

10D5

nghỉ học

20

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học

21

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

22

ĐẶNG MỸ HUYỀN

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

23

NGUYỄN BÍCH NGỌC

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

24

NGUYỄN HOÀNG LONG

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

25

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

26

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

27

NGUYỄN THÚY HIỀN

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

28

NGUYỀN TRẦN TƯỜNG VÂN

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

29

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

nghỉ học

30

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

31

ĐẶNG VŨ BẢO VÂN

10D9

nghỉ học

32

ĐẶNG VŨ BẢO VÂN

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

33

NGUYỄN ANH ĐỨC B

10D9

nghỉ học tiết 3,4

34

LÊ NGỌC THƯ LINH

11A2

nghỉ học

35

DƯƠNG ĐĂNG BẢO

11A5

nghỉ học

36

LƯƠNG THU GIANG

11D1

nghỉ học tiết 1

37

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

nghỉ học tiết 1

38

PHẠM TRÀ MI

11D1

nghỉ học

39

TRƯƠNG KHÁNH LINH

11D1

nghỉ học

40

NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH

11D2

nghỉ học

41

ĐỖ HOÀNG TÙNG

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

42

HOÀNG TRỊNH THIÊN VŨ

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

43

LÊ MINH TRANG

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

44

LÊ HOÀI PHƯƠNG

11D6

nghỉ học

45

NGUYỄN ĐỨC MINH

11D6

nghỉ học

46

ĐINH HỒNG ÁNH

11D7

nghỉ học

47

NGUYỄN BÌNH MINH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

48

TRẦN CHÂU ANH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

49

TRẦN KHÁNH VI

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

50

TRẦN TUẤN PHONG

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

51

VŨ ĐÌNH SÁNG

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

52

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

nghỉ học tiết 1

53

NGÔ MINH HUYỀN

12A1

nghỉ học học tăng cường

54

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

55

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

56

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

57

TẠ TIẾN ĐỨC

12A2

nghỉ học

58

LƯƠNG ĐỨC NAM

12A3

nghỉ học

59

LÊ HỒNG VINH

12A4

nghỉ học

60

LÊ HỒNG VINH

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

61

NGUYỄN HẢI NAM

12A4

nghỉ học

62

NGUYỄN HẢI NAM

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

63

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

12A4

nghỉ học

64

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

65

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

66

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vào muộn 10 phút

67

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

68

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

69

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

70

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

71

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

72

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

73

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 2,3,4

74

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

75

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

76

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

77

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

78

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

79

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

80

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

81

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

nghỉ học học tăng cường

82

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

83

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học

84

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

85

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

86

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

87

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học

88

PHẠM VY LÊ

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

89

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

90

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

91

TRẦN QUANG HUY

12D2

vào muộn 10 phút tiết 2

92

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

93

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 25 phút học tăng cường

94

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

95

NGUYỄN QUANG HUY B

12D4

nghỉ học tiết 1

96

NGUYỄN QUANG HUY B

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

97

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

98

NGUYỄN MINH ÁNH

12D5

nghỉ học

99

NGUYỄN MINH ÁNH

12D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

100

NGUYỄN NGỌC MINH

12D6

nghỉ học

101

NGUYỄN NGỌC MINH

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

102

PHẠM TUẤN MINH

12D7

nghỉ học

103

PHẠM TUẤN MINH

12D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

104

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

12D8

nghỉ học

105

DƯƠNG VÂN HÀ

12D8

đi học muộn

106

NGÔ NHẤT MINH

12D8

nghỉ học

107

NGUYỄN HÀ THU

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG