Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 28/9/2016

15:11 28/09/2016

Chuyên cần ngày 28/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

2

NGUYỄN QUANG ANH

10A5

nghỉ học giờ Tin học

3

TRẦN HOÀNG LÂN

10A5

nghỉ học giờ Tin học

4

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học học tăng cường

5

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

vào muộn 7 phút học tăng cường

6

NGUYỄN MAI TRANG

10D1

nghỉ học học tăng cường

7

NGUYỄN MAI TRANG

10D1

nghỉ học

8

HOÀNG ANH VŨ

10D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

9

NGUYỄN THÀNH TÔN

10D8

nghỉ học

10

ĐINH KHÁNH VI

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

11

LÊ MINH SƠN

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

12

BÙI TRẦN THANH TÙNG

11A1

nghỉ học học tăng cường

13

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

15

NGUYỄN THU TRANG

11A4

đi học muộn giờ Tin học

16

VŨ NHẬT VI

11A4

nghỉ học giờ Tin học

17

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

nghỉ học giờ Tin học

18

VŨ THANH THU

11A4

nghỉ học giờ Tin học

19

NGUYỄN SỸ VIỆT

11A5

nghỉ học giờ Thể dục

20

NGUYỄN DIỄM QUỲNH

11D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

21

TRỊNH NGÂN HÀ

11D10

nghỉ học

22

BÀNH KIỀU TRANG

11D2

nghỉ học học tăng cường

23

BÀNH KIỀU TRANG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

24

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

25

NGUYỄN DIỆU MY

11D2

vào muộn 45 phút học tăng cường

26

NGUYỄN DIỆU MY

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

27

HOÀNG LÊ TRUNG

11D5

đi học muộn giờ Thể dục

28

NGUYỄN DIỆU ANH

11D5

đi học muộn giờ Thể dục

29

TRẦN NGỌC TRÂM

11D5

đi học muộn giờ Thể dục

30

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

31

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

32

ĐINH DIỆP ANH

12A2

đi học muộn

33

ĐINH QUANG DUY

12A5

nghỉ học

34

LÊ THÀNH ĐẠT

12A5

nghỉ học

35

VŨ DIỆU LINH

12A6

nghỉ học

36

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1

37

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

38

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

39

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học

40

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

41

TRẦN THU HÀ

12D7

nghỉ học

42

LÊ THỊ LINH CHI

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374