Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 30/03/2015

07:56 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 30/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TẠ HOÀNG DUY 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
2 ĐINH BÁ HƯNG 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
3 ĐẶNG TIẾN LỢI 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
4 NGUYỄN CÔNG MINH 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
5 TẠ MINH QUÂN 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
6 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
7 TRẦN ĐỨC LONG 10A3 Nghỉ học.
8 NGUYỄN MINH HOÀNG 10A6 Nghỉ học.
9 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
10 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
11 ĐẶNG XUÂN HIỆP 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
12 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
13 NGUYỄN HÀ LINH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
14 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
15 NGUYỄN HOÀNG MAI 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
16 TRẦN NGỌC HOÀN 10D8 Nghỉ học tiết 2.
17 LÊ NGUYỄN HỒNG VÂN 11A1 Đi học muộn giờ Tin học.
18 NGUYỄN HUYỀN TRÀ 11A1 Đi học muộn giờ Tin học.
19 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11A1 Nghỉ học giờ Tin học.
20 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11A1 Nghỉ học.
21 NGUYỄN THÁI SƠN A 11A3 Nghỉ học giờ Tin học.
22 PHAN THỊ THỦY TRÚC 11A3 Nghỉ học giờ Tin học.
23 NGUYỄN LINH GIANG 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
24 VŨ HỒNG NGỌC 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
25 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
26 VŨ TRUNG ANH 11A4 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
27 PHẠM QUANG VINH 11A4 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
28 LÊ NGUYỄN MINH HẠNH 11A6 Nghỉ học.
29 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học.
30 TRẦN HỒNG NGỌC 11D2 Nghỉ học.
31 NGUYỄN NHẬT HÀ 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
32 NGÔ KIM NGÂN 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
33 DƯƠNG NGUYỄN HÀ TRANG 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
34 NGUYỄN NHẬT HÀ 11D3 Nghỉ học.
35 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D4 Nghỉ học.
36 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
37 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
38 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A1 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
39 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
40 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
41 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
42 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
43 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
44 NGUYỄN THẾ BÁO KHÁNH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
45 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
46 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
47 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
48 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
49 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
50 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
51 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
52 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
53 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
54 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
55 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
56 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
57 NGUYỄN TUẤN VŨ 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
58 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5.
59 VŨ HẢI LONG 12A6 Đi học muộn.
60 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A6 Nghỉ học.
61 VŨ HÀ MY 12D1 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
62 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP.
63 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Đi học muộn.
64 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học không phép giờ GDQP tiết 4, 5.
65 LÊ MINH ANH 12D2 Nghỉ học không phép giờ GDQP tiết 4, 5.
66 BÙI BẢO HÀ 12D2 Nghỉ học không phép giờ GDQP tiết 4, 5.
67 LÊ KIM NGÂN 12D2 Nghỉ học có phép giờ GDQP tiết 4, 5.
68 LÊ KHẢI ANH 12D3 Đi học muộn.
69 VŨ VÂN TRANG 12D3 Nghỉ học.
70 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
71 VŨ THU HIỀN 12D4 Nghỉ học.
72 HUỲNH PHƯƠNG MAI 12D5 Nghỉ học.
73 ĐẶNG KIM OANH 12D6 Đi học muộn.
74 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
75 LÊ THU TRANG 12D6 Nghỉ học.
76 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Đi học muộn.
77 LÊ PHƯƠNG AN 12D7 Nghỉ học.
78 ĐỖ HOÀNG LÂN 12D7 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374