Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 29/09/2015

06:43 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 29/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRẦN NHẬT HỒNG 10A1 Nghỉ học tiết 4 - học tăng cường.
2 BÙI TRẦN THANH TÙNG 10A1 Vào lớp muộn 20 - học tăng cường.
3 NGÔ NGỌC HOÀNG AN 10A1 Nghỉ học.
4 TRẦN CHÍ MINH 10A1 Vào lớp muộn 20 - học tăng cường.
5 HOÀNG THU HÀ 10A2 Nghỉ học tiết 1.
7 TRẦN THU THẢO 10D3 Nghỉ học.
8 TRẦN CHÂU ANH 10D7 Đi học muộn Tin học.
9 LẠI PHƯƠNG KHANH 10D7 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học. 
10 LÊ QUANG DŨNG 10D7 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học. 
11 NGUYỄN THU HƯƠNG 10D7 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học. 
12 NGUYỄN THUỶ TIÊN 10D7 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học. 
13 ĐOÀN KHÁNH LINH 10D8 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP. 
14 BÙI PHƯƠNG QUỲNH 10D8 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP. 
15 ĐỒNG NGỌC PHƯƠNG ANH 10D9 Nghỉ học.
16 NGUYỄN TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
17 NGUYỄN HOÀI TÚ 11A2 Nghỉ học.
18 HOÀNG MINH DƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
19 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Nghỉ học.
21 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
22 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
23 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN 11D2 Nghỉ học tiết 1, 2.
25 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
26 LƯU ĐÀO HOÀNG ANH 11D3 Nghỉ học.
27 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 11D6 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học. 
28 NGÔ HOÀNG NGA 11D6 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học. 
29 LÊ VÕ GIA HUY 11D6 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học. 
30 NGUYỄN HOÀNG YẾN 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
32 DƯƠNG VÂN HÀ 11D8 Nghỉ học giờ Tin học.
33 HÀ THANH HOA 11D8 Nghỉ học giờ Tin học.
34 ĐINH BẢO NGỌC 11D8 Nghỉ học.
35 NGUYỄN MINH ANH 12A1 Nghỉ học.
36 NGUYỄN THÙY TIÊN 12A1 Nghỉ học.
38 HỒ XUÂN BÁCH 12A1 Đi học muộn.
39 NGUYỄN MINH ANH 12A1 Vắng mặt đầu tiết 1. 
40 VŨ THU UYÊN B 12A5 Nghỉ học.
42 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1, 2.
44 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học tiết 1, 2.
45 NGÔ HÀ GIANG 12D4 Nghỉ học.
46 VŨ PHƯỢNG ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
47 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D6 Vắng mặt đầu tiết 1. 
48 LÊ QUANG ANH 12D7 Nghỉ học tiết 1.
50 VŨ LAN ANH 12D7 Nghỉ học.
51 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Vào lớp muộn 10.
52 NGUYỄN TUẤN DŨNG A 12Q1 Nghỉ học.
54 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
56 TRẦN THỊ THU HIỀN 12Q1 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 3: cô Huệ dạy thay cô Đoàn Hương.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374