Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 29/10/2015

07:09 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 29/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Nghỉ học tiết 1.
2 NGUYỄN LÊ MINH ĐỨC 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
3 PHẠM HOÀNG LONG 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
4 ĐÀO THANH TÙNG 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
5 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Vào muộn 30 - học tăng cường.
6 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học tăng cường.
7 NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH 10D2 Nghỉ học tăng cường.
8 PHẠM THÀNH LONG 10D9 Nghỉ học tiết 1, 2 - học tăng cường.
9 PHẠM THÀNH LONG 10D9 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
10 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học.
11 NGUYỄN MINH ÁNH 11D2 Nghỉ học.
12 NGUYỄN TRÀ MY 11D5 Nghỉ học.
13 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D6 Nghỉ học.
14 ĐÀM HỒNG NGỌC 11D8 Nghỉ học.
15 VŨ MINH HIỆP 12A1 Nghỉ học.
16 PHAN THỊ CHÂU GIANG 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
17 VŨ MINH HIẾU 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
18 BÙI KIM LONG 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
19 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
20 NGÔ LÊ HỒNG PHONG 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
21 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
22 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 12D3 Nghỉ học.
23 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
24 NGUYỄN QUỲNH THƠ 12D6 Nghỉ học.
25 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
26 LƯƠNG QUỲNH ANH 12Q1 Nghỉ học.
27 LƯƠNG QUỲNH ANH 12Q1 Vắng mặt đầu tiết 1.
    10D10 Tiết 4: cô Mai (CD) dạy thay cô Lan.
    10A1 Tiết 3: cô Liên (CD) dạy thay cô Hà (Địa).
Tiết 4: cô Vân (Lý) dạy thay cô Liên (CD).
    12Q1 Tiết 4: cô Hạnh (NN) dạy thay cô Hà (Địa).
    10D2 Tiết 5: cô Hà (Địa) nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374