Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 30/11/2015

08:03 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 30/11/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung nhắn
1 HOÀNG KIM NGÂN 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
2 HỨA NGỌC MINH 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
3 NGUYỄN THỊ THU THẢO 10D3 Nghỉ học giờ GDQP.
4 VŨ BÌNH NHI 10D3 Nghỉ học giờ GDQP.
5 VŨ THÙY DƯƠNG 10D3 Nghỉ học giờ GDQP.
6 THÁI HOÀNG DƯƠNG 10D3 Nghỉ học giờ GDQP.
7 HOÀNG TRỊNH THIÊN VŨ 10D4 Nghỉ học giờ GDQP.
8 PHẠM YẾN VI 10D4 Nghỉ học giờ GDQP.
9 ĐỖ HOÀNG TÙNG 10D4 Nghỉ học giờ GDQP.
10 NGUYỄN THU TRANG 10D4 Nghỉ học giờ GDQP.
11 PHẠM DUY PHONG 10D4 Nghỉ học giờ GDQP.
12 PHẠM THÀNH LONG 10D9 Nghỉ học.
13 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
14 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
15 LÊ MINH HIẾU 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
16 NGUYỄN ĐỨC ANH A 11A3 Nghỉ học.
17 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
18 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
19 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
20 LƯU THUỲ LINH 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
21 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học.
22 PHẠM VY LÊ 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
23 ĐỖ TIẾN ĐẠT 11D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
24 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
25 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN 11D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
26 NGUYỄN QUỲNH MAI 11D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
27 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
28 NGUYỄN MINH ANH 11D8 Nghỉ học.
29 LÊ HOÀI THU 11D9 Nghỉ học.
30 NGUYỄN MINH ANH 12A1 Nghỉ học.
31 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
32 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 12A4 Nghỉ học.
33 ĐỖ VIỆT HẢI 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
34 HOÀNG KIM NGUYÊN BÁCH 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
35 HOÀNG KIM NGUYÊN BÁCH 12A4 Nghỉ học.
36 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
37 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
38 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học.
39 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
40 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Nghỉ học.
41 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học tiết 1.
42 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 12Q1 Nghỉ học.
43 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.
    12A3 Tiết 2: cô Tân vào muộn 15.
    11D2 Tiết 1: thầy Như Tùng dạy thay cô Ngọc.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374