Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 29/12/2015

03:45 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 29/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ GIA HUY 10A1 Đi học muộn 10 - học tăng cường.
2 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Đi học muộn 10 - học tăng cường.
3 NGUYỄN THẾ LONG HẢI 10A1 Đi học muộn 10 - học tăng cường.
4 NGUYỄN TRUNG HIẾU 10A2 Nghỉ học.
5 TRẦN LÊ HƯNG 10A3 Nghỉ học.
6 NGUYỄN THU TRANG 10A4 Nghỉ học.
7 LÊ HOÀNG KIM NGÂN 10A5 Nghỉ học.
8 NGUYỄN TRẦN THỊ MINH NGỌC 10A5 Nghỉ học.
9 HOÀNG ĐỨC TRUNG 10D1 Vào học muộn 5.
10 NGUYỄN NHẬT THÀNH 10D10 Nghỉ học.
11 PHẠM GIA BÁCH 10D2 Vào học muộn 5.
12 PHẠM THANH THANH AN 10D3 Nghỉ học.
13 KIỀU QUANG HẢI 10D4 Nghỉ học tiết 1, 2.
14 KIỀU QUANG HIỂN 10D4 Nghỉ học tiết 1, 2.
15 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 10D5 Nghỉ học.
16 LÊ ĐỖ HỒNG VÂN 10D6 Nghỉ học.
17 NGUYỄN TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học.
18 NGUYỄN HÀ THU 11A2 Nghỉ học.
19 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Nghỉ học tiết 1.
20 NGUYỄN LAN ANH 11D7 Nghỉ học.
21 HÀ THANH HOA 11D8 Nghỉ học.
22 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B 11D9 Nghỉ học.
23 VŨ LINH ĐAN 11D9 Nghỉ học.
24 NGUYỄN HUYỀN TRÀ 12A1 Nghỉ học.
25 VŨ MINH HIỆP 12A1 Nghỉ học.
26 NGUYỄN LÂM TÙNG 12A2 Nghỉ học.
27 PHẠM MINH CHÂU 12A2 Nghỉ học.
28 NGUYỄN BÍCH THUỶ 12A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h50).
29 NGUYỄN THÁI SƠN B 12A3 Nghỉ học.
30 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 12A4 Nghỉ học tiết 1.
31 VŨ MINH HIẾU 12A5 Nghỉ học.
32 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h50).
33 NGUYỄN HỒNG NHUNG 12A6 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h50).
34 VŨ QUỐC MINH 12D1 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h50).
35 ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG ANH 12D1 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h50).
36 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
37 HOÀNG THỊ THÚY ANH 12D3 Nghỉ học.
38 NGUYỄN ĐỨC HUY 12D3 Nghỉ học.
39 PHƯƠNG THU NGỌC 12D3 Nghỉ học.
40 PHÙNG GIA MINH 12D4 Nghỉ học.
41 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
42 MAI PHƯƠNG NHI 12D6 Nghỉ học.
43 ĐỖ NHẬT LONG 12D7 Nghỉ học.
44 LÊ THỤY QUYÊN 12D7 Nghỉ học tiết 1.
45 NGUYỄN KHÁNH HÀ 12D7 Nghỉ học.
46 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 12Q1 Nghỉ học.
47 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Vào học muộn 5.
48 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 12Q1 Vào học muộn 10.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741