Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 29/9/2016

13:34 29/09/2016

Chuyên cần ngày 29/9/2016

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 PHẠM QUANG TRUNG 10A4 nghỉ học giờ Tin học
2 NGUYỄN MAI TRANG 10D1 nghỉ học
4 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 10D2 nghỉ học
6 HÀ THANH NGÂN 10D3 nghỉ học giờ Thể dục
7 TRẦN HÀ KHOA 10D4 nghỉ học
8 NGHIÊM DUY KHÁNH 10D5 đi học muộn
9 NGUYỄN NGỌC THẢO LINH 10D5 nghỉ học giờ Tin học
10 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 10D5 nghỉ học
11 NGUYỄN HOÀNG LONG 10D7 nghỉ học giờ Thể dục
12 NGUYỄN KHÁNH LY 10D7 nghỉ học giờ Thể dục
13 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 10D7 nghỉ học giờ Thể dục
14 LÊ TÚ UYÊN 10D8 nghỉ học
15 NGUYỄN LUYỆN XUÂN SƠN 11A1 nghỉ học
16 ĐẶNG TUẤN GIANG 11A4 đi học muộn
17 NGUYỄN LÊ MINH ĐỨC 11A4 đi học muộn
18 VŨ QUỐC CƯỜNG 11A4 đi học muộn
19 TRỊNH NGÂN HÀ 11D10 nghỉ học
20 NGUYỄN YẾN NHI 11D4 nghỉ học giờ Thể dục
21 PHẠM ANH THƯ 11D6 nghỉ học
22 TRẦN NGỌC TRUNG 11D7 nghỉ học giờ Thể dục
23 HÀ NGỌC HẠNH 12A1 nghỉ học học tăng cường
24 LƯƠNG THẾ VINH 12A1 nghỉ học học tăng cường
25 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 12A1 nghỉ học học tăng cường
26 ĐINH DIỆP ANH 12A2 nghỉ học tiết 1
27 NGUYỄN HÀ GIÁNG MY 12A2 nghỉ học tiết 1
28 TRẦN VIỆT KHÁNH 12A3 đi học muộn
29 TRƯƠNG GIA HẢI 12A4 nghỉ học
30 HOÀNG THÁI DƯƠNG 12A5 nghỉ học
31 LÊ THÀNH ĐẠT 12A5 nghỉ học
32 NGUYỄN ĐÌNH HUY 12A5 nghỉ học
33 NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN 12A5 nghỉ học
34 NGUYẾN PHI HƯNG 12A6 nghỉ học
35 TRẦN NGỌC QUỲNH 12A6 nghỉ học
36 ĐẶNG NHẬT HƯNG 12D1 đi học muộn 5 phút học tăng cường
38 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 12D1 nghỉ học
40 PHẠM VY LÊ 12D1 vào muộn 10 phút
42 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 12D1 nghỉ học
43 NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN 12D4 nghỉ học
44 VŨ NGỌC HUYỀN 12D6 nghỉ học
45 NGUYỄN LINH CHI 12D8 đi học muộn
46 NGUYỄN TIẾN NHẬT NAM 12D8 nghỉ học
47 KIỀU PHƯƠNG LINH 12D9 nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374