Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 30/10/2015

07:10 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 30/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN CHÍ BẰNG 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 NGUYỄN GIA LINH 10D2 Nghỉ học tăng cường.
3 NGUYỄN MINH ĐỨC 10D10 Nghỉ 1 tiết - GDQP.
4 PHẠM XUÂN BÁCH 10D10 Vào muộn 15 - GDQP.
5 PHÙNG MINH HOÀNG 10D10 Nghỉ học GDQP.
6 VŨ QUANG DUY 10D10 Vào muộn 15 - GDQP.
7 HÀ NGỌC TÙNG 11A1 Vắng đầu tiết 1 - Tin học.
8 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào muộn 10 - Tin học.
9 NGUYỄN HUY BÁCH 11A1 Vào muộn 10 - Tin học.
10 NGUYỄN TUẤN TRUNG 11A1 Vào muộn 65 - Tin học.
11 HOÀNG MINH ĐỨC 11A2 Nghỉ học Tin học.
12 NGÔ ĐĂNG MINH 11A3 Nghỉ học.
13 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 11A4 Nghỉ học.
14 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học.
15 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
16 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
17 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
18 NGUYỄN KHÁNH LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
19 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
20 NGUYỄN MINH ÁNH 11D2 Nghỉ học.
21 NGUYỄN MINH ÁNH 11D2 Nghỉ học tăng cường.
22 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
23 DƯƠNG LƯU TIẾN 11D4 Nghỉ học Tin học.
24 NGUYỄN QUANG HUY B 11D4 Nghỉ học Tin học.
25 NGUYỄN THANH HUYỀN 11D4 Đi học muộn Tin học.
26 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC 11D4 Đi học muộn Tin học.
27 NGUYỄN YẾN NHI 11D4 Đi học muộn Tin học.
28 NGUYỄN TRÀ MY 11D5 Nghỉ học.
29 TRẦN QUỲNH TRANG 11D7 Nghỉ học Tin học.
30 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
31 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 12D3 Nghỉ học.
32 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 12D6 Nghỉ học.
33 MAI PHƯƠNG NHI 12D6 Nghỉ học.
34 NGUYỄN QUỲNH THƠ 12D6 Nghỉ học.
35 NGUYỄN THÁI ANH THƯ 12D6 Nghỉ học.
36 ĐẶNG MINH ANH 12D7 Nghỉ học Tin học.
37 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học tiết 1.
38 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Nghỉ học Tin học.
39 NGUYỄN TRÍ NHÂN 12D7 Nghỉ học Tin học.
40 NGUYỄN TRÍ NHÂN 12D7 Nghỉ học.
41 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Nghỉ học Tin học.
42 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Nghỉ học.
43 LÊ HỒNG NGỌC 12D8 Đi học muộn Tin học.
44 NG HOÀNG PHƯƠNG THẢO 12D8 Đi học muộn Tin học.
45 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 12D8 Đi học muộn Tin học.
46 NGUYỄN NGỌC THẢO 12D8 Nghỉ học Tin học.
47 NGUYỄN NGỌC THẢO 12D8 Nghỉ học.
48 BÙI BÍCH PHƯƠNG 12Q1 Nghỉ học.
49 BÙI BÍCH PHƯƠNG 12Q1 Vắng đầu tiết 1.
    10D1 Tiết 1: cô Tuyết dạy thay cô Bảy.
Tiết 5: cô Tuyết nghỉ.
    12Q1 Tiết 4: cô Hà (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374