Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 31/12/2016

08:22 12/01/2017

Chuyên cần ngày 31/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

nghỉ học có phép 45 phút

2

ĐỖ MINH QUANG

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

3

HỒ NGỌC TRÂM

10A1

vào muộn 45 phút

4

HỒ NGỌC TRÂM

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

KHUẤT BẢO KIÊN

10A1

nghỉ học

6

NGUYỄN HƯƠNG GIANG B

10A1

nghỉ học

7

NGUYỄN HƯƠNG GIANG B

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

8

NGUYỄN TIẾN NHẬT LONG

10A1

đi học muộn 7 phút

9

PHẠM LINH CHI

10A1

nghỉ học

10

PHẠM LINH CHI

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

11

TRẦN MẠNH HẢI

10A1

nghỉ học tiết 3,4,5

12

TRỊNH HỒ NHƯ LỘC

10A1

nghỉ học

13

TRỊNH HỒ NHƯ LỘC

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

14

HỒ MAI ANH

10A3

nghỉ học

15

NGUYỄN ANH QUÂN

10A4

nghỉ học

16

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

10A5

nghỉ học

17

HẠ LÊ MINH HIẾU

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

18

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

nghỉ học

19

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

20

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

nghỉ học

21

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

22

LÊ HẠNH NGÂN

10D1

nghỉ học

23

LÊ HẠNH NGÂN

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

24

NGUYỄN BÁ KHÁNH CHÂU

10D1

nghỉ học

25

NGUYỄN BÁ KHÁNH CHÂU

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

26

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

nghỉ học

27

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D1

nghỉ học

28

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

29

PHẠM KHÁNH VY

10D1

nghỉ học

30

PHẠM KHÁNH VY

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

31

VÕ QUANG HUY

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

32

VŨ HOÀNG THỦY

10D1

nghỉ học

33

VŨ HOÀNG THỦY

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

34

ĐÀO THỊ HÀ PHƯƠNG

10D10

nghỉ học

35

ĐÀO THỊ HÀ PHƯƠNG

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

36

NGUYỄN KHÁNH LINH

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

37

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

38

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

39

LÊ MAI KIM KHÁNH

10D2

nghỉ học tiết 1,2,3

40

LÊ MAI KIM KHÁNH

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

41

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

10D2

nghỉ học

42

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

43

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học

44

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

45

PHẠM QUỲNH HƯƠNG

10D3

nghỉ học

46

TRẦN ĐỨC SƠN

10D3

nghỉ học

47

TRẦN QUẾ ANH

10D3

nghỉ học

48

DƯƠNG BẢO NGỌC

10D4

nghỉ học

49

NGHIÊM DUY KHÁNH

10D5

nghỉ học

50

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học

51

NGÔ THU VÂN

10D7

nghỉ học

52

NGÔ THU VÂN

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

53

NGUYỄN HOÀNG LONG

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

54

CẤN THU HẰNG

10D8

nghỉ học

55

CẤN THU HẰNG

10D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

56

ĐOÀN DUY MINH

10D8

nghỉ học

57

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

58

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

59

ĐÀO HƯƠNG THỤC

10D9

nghỉ học

60

ĐÀO HƯƠNG THỤC

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

61

ĐINH KHÁNH VI

10D9

nghỉ học

62

ĐINH KHÁNH VI

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

63

NGUYỄN PHƯƠNG TÂN

10D9

nghỉ học

64

NGUYỄN PHƯƠNG TÂN

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

65

TRẦN ĐỨC NAM ANH

10D9

nghỉ học

66

TRẦN ĐỨC NAM ANH

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

67

ĐẶNG HOÀNG LONG

11A1

nghỉ học học tăng cường

68

ĐẶNG HOÀNG LONG

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

69

LÊ GIA HUY

11A1

nghỉ học

70

LÊ SONG BÁCH

11A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

71

LÊ SONG BÁCH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

72

NGUYỄN HOÀNG BÁCH

11A1

nghỉ học

73

NGUYỄN HOÀNG BÁCH

11A1

nghỉ học học tăng cường

74

NGUYỄN HOÀNG BÁCH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

75

TRẦN CHÍ MINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

76

LÊ KHÁNH LINH

11A2

nghỉ học

77

LÊ QUANG NHẬT

11A2

nghỉ học

78

NGUYỄN TRUNG HIẾU

11A2

nghỉ học

79

LÊ TRÀ MY

11A3

nghỉ học

80

NGUYỄN THU THẢO

11A3

nghỉ học

81

NGUYỄN TÙNG HUY

11A3

nghỉ học

82

PHAN VŨ ANH

11A3

nghỉ học

83

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

nghỉ học

84

BÙI TIẾN LONG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

85

LÊ BẢO NGỌC

11D1

nghỉ học

86

LƯƠNG THU GIANG

11D1

nghỉ học

87

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

88

NGUYỄN NHẬT HÀ

11D1

nghỉ học

89

NGUYỄN NHẬT HÀ

11D1

nghỉ học học tăng cường

90

NGUYỄN NHẬT HÀ

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

91

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

11D1

nghỉ học

92

NGUYỄN THIÊN TRANG

11D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

93

NGUYỄN THIÊN TRANG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

94

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

nghỉ học

95

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

nghỉ học học tăng cường

96

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

97

PHẠM MINH CHÂU

11D1

nghỉ học

98

PHẠM MINH CHÂU

11D1

nghỉ học học tăng cường

99

PHẠM MINH CHÂU

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

100

PHẠM TRÀ MI

11D1

nghỉ học

101

TRẦN VIỆT NỮ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

102

TRƯƠNG KHÁNH LINH

11D1

nghỉ học

103

ĐÀO NGỌC DIỆP

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

104

ĐÀO THU TRÀ

11D2

vào muộn 45 phút học tăng cường

105

ĐÀO THU TRÀ

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

106

ĐỖ LÊ NHẬT VI

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

107

DƯƠNG MINH HIẾU

11D2

nghỉ học học tăng cường

108

DƯƠNG MINH HIẾU

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

109

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

nghỉ học học tăng cường

110

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

111

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

112

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

vào muộn 45 phút học tăng cường

113

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

114

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

nghỉ học học tăng cường

115

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

116

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

vào muộn 2 tiết học tăng cường

117

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

118

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

119

NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH

11D2

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

120

NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

121

NGUYỄN QUANG ĐẠI

11D2

nghỉ học học tăng cường

122

NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

123

PHẠM GIA BÁCH

11D2

nghỉ học học tăng cường

124

PHẠM GIA BÁCH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

125

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

nghỉ học học tăng cường

126

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

127

TRẦN ANH THƯ

11D2

nghỉ học học tăng cường

128

TRẦN ANH THƯ

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

129

VŨ THU TRANG

11D2

nghỉ học học tăng cường

130

VŨ THU TRANG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

131

VŨ THU UYÊN

11D2

nghỉ học học tăng cường

132

VŨ THU UYÊN

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

133

NGUYỄN HÀ NGÂN

11D3

nghỉ học

134

ĐẶNG NGUYỄN TUẤN KIỆT

11D4

nghỉ học

135

LÊ MINH TRANG

11D4

nghỉ học tiết 1

136

NGÔ NGỌC DƯƠNG

11D5

nghỉ học

137

NGUYỄN THẾ MINH NHẬT

11D5

nghỉ học

138

NGUYỄN ĐỨC MINH

11D6

nghỉ học

139

ĐINH HỒNG ÁNH

11D7

nghỉ học

140

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

nghỉ học

141

LÊ LINH TRANG

11D9

nghỉ học

142

LÊ PHƯƠNG NHI

11D9

nghỉ học tiết 1

143

NGUYỄN THU TRANG

11D9

nghỉ học

144

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

145

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

146

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học học tăng cường

147

LÊ MINH HIẾU

12A1

nghỉ học học tăng cường

148

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

149

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

150

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học

151

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

152

NGUYỄN CÔNG MINH

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

153

NGUYỄN KIM KHÁNH

12A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

154

NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

155

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

156

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học

157

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

158

TẠ MINH QUÂN

12A1

nghỉ học học tăng cường

159

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

nghỉ học có phép 45 phút

160

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

161

NGUYỄN DUY ANH TUẤN

12A2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

162

NGUYỄN MINH NGỌC

12A2

nghỉ học

163

MAI HẢI ANH

12A3

nghỉ học

164

TÔ ĐÌNH KHẢI

12A3

nghỉ học

165

VŨ CHÍ BẰNG

12A3

nghỉ học

166

CHU BÁCH TÙNG

12A4

nghỉ học tiết 1

167

CHU BÁCH TÙNG

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

168

HOÀNG HỒNG QUÂN

12A4

nghỉ học

169

HOÀNG HỒNG QUÂN

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

170

LÊ HỒNG VINH

12A4

nghỉ học

171

LÊ HỒNG VINH

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

172

LÊ QUANG ANH

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

173

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

nghỉ học

174

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

175

NGUYỄN HOÀNG PHONG

12A4

nghỉ học

176

NGUYỄN HOÀNG PHONG

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

177

NGUYỄN THANH LAM

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

178

VŨ HƯƠNG GIANG

12A4

nghỉ học

179

VŨ HƯƠNG GIANG

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

180

LÊ HOÀNG DƯƠNG

12A5

nghỉ học tiết 1

181

CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ

12A6

nghỉ học giờ Tin học

182

NGUYỄN HIỀN LAN

12A6

nghỉ học giờ Tin học

183

NGUYỄN HIỀN LAN

12A6

nghỉ học

184

NGUYỄN HIỀN LAN

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

185

TĂNG THU THẢO

12A6

nghỉ học giờ Tin học

186

VŨ DIỆU LINH

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

187

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

188

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

189

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 4,5

190

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

191

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

192

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

193

ĐỖ ANH TUẤN

12D1

nghỉ học học tăng cường

194

ĐỖ ANH TUẤN

12D1

nghỉ học

195

ĐỖ ANH TUẤN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

196

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

197

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học

198

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

199

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

200

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

201

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học

202

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

203

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

204

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

205

LƯU THUỲ LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

206

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

207

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học

208

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

209

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

210

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374