Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 30/9/2016

14:24 04/10/2016

Chuyên cần ngày 30/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

TRẦN NAM PHONG

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

2

NGUYỄN ANH TÀI

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

3

NGUYỄN ĐỨC TRUNG

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

4

NGUYỄN LINH CHI

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

5

ĐỖ THÀNH HƯNG

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

6

NGUYỄN MAI TRANG

10D1

nghỉ học tiết 1

7

ĐẶNG THU QUỲNH

10D4

nghỉ học giờ Tin học

8

NGUYỄN MINH NGUYỆT

10D4

nghỉ học giờ Tin học

9

NGUYỄN TIẾN TÀI

10D4

vào muộn giờ Tin học

10

PHẠM PHƯƠNG LINH

10D4

nghỉ học giờ Tin học

11

VŨ THU GIANG

10D8

nghỉ học

12

TRẦN HỒNG ANH

10D9

nghỉ học tiết 1

13

BÙI TRẦN THANH TÙNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

15

NGUYỄN THẾ LONG HẢI

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

16

LÊ QUANG MINH

11A4

nghỉ học

17

BẠCH NGỌC ANH

11D1

đi học muộn 6 phút học tăng cường

18

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học học tăng cường

19

HOÀNG ĐỨC TRUNG

11D1

đi học muộn 6 phút học tăng cường

20

LÊ BẢO NGỌC

11D1

đi học muộn 6 phút học tăng cường

21

LÊ NGỌC TRÀ

11D1

đi học muộn 6 phút học tăng cường

22

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

11D1

đi học muộn 6 phút học tăng cường

23

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

đi học muộn 6 phút học tăng cường

24

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

đi học muộn 6 phút học tăng cường

25

VŨ THU HÀ

11D1

đi học muộn 6 phút học tăng cường

26

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

27

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

28

HOÀNG MINH NGỌC

11D4

nghỉ học

29

NGUYỄN TRỌNG HOÀNG

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

30

NGUYỄN NGỌC THANH

12A4

nghỉ học

31

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học

32

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

nghỉ học

33

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

34

VŨ PHƯƠNG ANH

12A5

nghỉ học

35

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1

36

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 1

37

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học

38

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

39

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

đi học muộn 8 phút

40

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học

41

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học

42

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

43

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học

44

TRẦN TRỌNG HIỆP

12D3

đi học muộn

45

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

46

NGUYỄN PHẠM VŨ LONG

12D4

nghỉ học

47

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

12D5

nghỉ học

48

ĐỖ ĐỨC DŨNG

12D6

nghỉ học

49

GUYỄN VIỆT HOÀNG

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

50

NGÔ PHƯƠNG THỦY

12D6

nghỉ học

51

NGUYỄN BẢO HÂN

12D6

nghỉ học

52

NGUYỄN CÔNG MINH

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

53

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

54

TRẦN THÙY LINH B

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

55

TRIỆU ANH PHƯƠNG

12D6

nghỉ học

56

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

57

ĐÀM HỒNG NGỌC

12D8

nghỉ học

58

DƯƠNG NGUYỄN MINH CHÂU

12D9

đi học muộn

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741