Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 30/01/2015

04:05 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 30/01/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
2 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
3 NGUYỄN ĐỨC LONG 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
4 PHẠM ĐỨC MỸ 10A5 Nghỉ học.
5 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
6 PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
7 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
8 NGUYỄN NGỌC MAI 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
9 NGUYỄN THANH NGÂN 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
10 VŨ VÂN KHÁNH 10D2 Nghỉ học tiết 4,5.
11 TRẦN HUYỀN MY 10D2 Nghỉ học.
12 NGUYỄN NHẬT MINH 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
13 PHAN TUỆ NHI 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
14 NGUYỄN KIỀU ANH 10D7 Đi học muộn.
15 NGUYỄN CẨM VÂN 10D7 Đi học muộn.
16 LÊ MẠNH CƯỜNG 10D8 Nghỉ học.
17 NGUYỄN MỸ HẠNH 11A2 Nghỉ học.
18 TRỊNH TUẤN ANH 11A3 Nghỉ học.
19 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học tiết 1.
20 ĐẶNG CHÂU ANH 11D3 Đi học muộn.
21 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 11D3 Đi học muộn.
22 PHẠM THỊ MINH ANH 11D4 Đi học muộn.
23 CAO KỲ DUYÊN 11D4 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
24 PHAN HÀ TRUNG 11D5 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
25 VŨ BẢO NGỌC 11D5 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
26 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 11D5 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
27 VŨ YẾN NHI 11D5 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
28 LÊ CHI MAI 11D7 Đi học muộn.
29 PHẠM HÀ PHƯƠNG 11D7 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
30 NGUYỄN TUẤN DŨNG 11D7 Đi học muộn.
31 PHẠM THU PHƯƠNG 11D7 Đi học muộn.
32 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 11D8 Nghỉ học.
33 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 5.
34 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 5.
35 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 5.
36 NGUYỄN THẾ BÁO KHÁNH 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 5.
37 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
38 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn.
39 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học.
40 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn.
41 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn.
42 TẠ TÚ ANH 12A2 Nghỉ học tiết 4,5.
43 TRIỆU THỊ VIỆT NGA 12A2 Nghỉ học tiết 4,5.
44 NGUYỄN QUỲNH MAI 12A2 Nghỉ học.
45 LÊ NAM HƯNG 12A3 Nghỉ học.
46 LÊ VŨ QUANG 12A3 Nghỉ học.
47 NGÔ THANH HUYỀN 12A4 Nghỉ học tiết 1.
48 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 12A4 Nghỉ học tiết 1.
49 NGUYỄN VÂN ANH 12A4 Nghỉ học.
50 LÊ LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
51 NGUYỄN LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
52 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học.
53 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học tiết 1.
54 NGÔ NGỌC TÙNG 12A5 Đi học muộn.
55 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 12A6 Đi học muộn.
56 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Đi học muộn.
57 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn tăng cường.
58 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Đi học muộn tăng cường.
59 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn tăng cường.
60 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn tăng cường.
61 ĐẶNG HÀ PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn tăng cường.
62 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Đi học muộn tăng cường.
63 NGÔ THỊ MINH ANH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
64 PHẠM THÙY DƯƠNG 12D1 Nghỉ học tăng cường.
65 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
66 PHẠM THÙY DƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
67 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4,5.
68 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4,5.
69 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Đi học muộn tăng cường.
70 TRẦN QUANG ĐẠT 12D2 Đi học muộn tăng cường.
71 VŨ TÁ HUY 12D2 Đi học muộn tăng cường.
72 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn tăng cường.
73 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn tăng cường.
74 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn tăng cường.
75 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
76 NGUYỄN LINH CHI 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
77 LÊ KIM NGÂN 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
78 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
79 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
80 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học có phép.
81 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
82 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12D3 Nghỉ học.
83 HỒ THU TRANG 12D4 Đi học muộn.
84 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 12D6 Nghỉ học.
85 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 12D6 Nghỉ học.
86 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q1 Nghỉ học.
87 ĐỖ QUỲNH ANH 12Q2 Nghỉ học tiết 4,5.
    10D2 Tiết 3 cô Hằng (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).
    12D2 Tiết 4 cô Dung (Sử) nghỉ.
    12Q2 Tiết 5 cô Hằng (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374