Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 31/03/2015

07:57 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 31/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
2 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10A1 Đi học muộn.
3 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10A1 Nghỉ học có phép.
4 TRƯƠNG THÙY LINH 10A3 Đi học muộn giờ Tin học.
5 TẠ THANH THẢO 10A3 Đi học muộn giờ Tin học.
6 ĐỖ THU PHƯƠNG 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
7 NGUYỄN MINH HOÀNG 10A6 Nghỉ học.
8 MAI HƯƠNG GIANG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
10 LƯU HƯƠNG GIANG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
11 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học.
12 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học.
13 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Nghỉ học.
14 NGUYỄN PHƯƠNG ANH B 10D3 Nghỉ học.
15 ĐỖ MINH HẰNG 10D3 Nghỉ học.
16 NGUYỄN BÁ LƯƠNG 11A3 Nghỉ học.
17 LÊ NGUYỄN MINH HẠNH 11A6 Nghỉ học.
18 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học tiết 5.
19 NGUYỄN HỒNG DUY 11D1 Nghỉ học tiết 5.
20 PHẠM HOÀNG TÚ 11D1 Nghỉ học tiết 5.
21 BÙI TRUNG KIÊN 11D1 Nghỉ học.
22 ĐẬU HOÀNG LINH 11D3 Nghỉ học.
23 LÊ QUANG MINH 11D3 Nghỉ học.
24 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 11D5 Nghỉ học.
25 NGUYỄN MINH THƯ 11D5 Nghỉ học.
26 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 11D6 Nghỉ học.
27 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học.
28 NGUYỄN NGỌC THẢO 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
29 NGUYỄN VĨNH HÀO 11Q1 Nghỉ học.
30 NGUYỄN TRÍ DŨNG 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS
31 LÊ ĐÌNH DUY 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS
32 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học tiết 4, 5.
33 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học giờ GDQP.
34 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
35 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12A2 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
36 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
37 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
38 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP
39 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP
40 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học giờ Tin học và GDQP
41 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học.
42 PHẠM QUANG BÁCH 12A3 Nghỉ học.
43 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Đi học muộn.
44 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
45 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
46 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học.
47 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép tiết 4,5.
48 HÀ NGỌC HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
49 NGUYỄN MINH TRANG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
50 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
51 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
52 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
53 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học học tăng cường không phép.
54 VŨ VÂN TRANG 12D3 Nghỉ học.
55 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Đi học muộn.
56 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
57 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học có phép.
58 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Nghỉ học tiết 3.
59 TRẦN THIỆN TÂM 12D6 Nghỉ học tiết 3.
60 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học.
61 LÊ THU TRANG 12D6 Nghỉ học.
62 NGUYỄN TRANG LINH 12D7 Nghỉ học.
63 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12Q2 Đi học muộn.
    12Q2 Tiết 4: cô Loan dạy thay cô Trang.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374