Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 31/10/2015

07:11 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 31/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN VIẾT HUY KHÔI 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 LÊ THÀNH TRUNG 10A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
3 NGUYỄN CHÍ BẰNG 10A1 Nghỉ học tăng cường.
4 NGUYỄN CHÍ BẰNG 10A1 Nghỉ học.
5 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
6 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Vào muộn 15 - học tăng cường.
7 TÔ TRANG LINH 10A1 Vào muộn 45 - học tăng cường.
8 TRẦN CHÍ MINH 10A1 Vào muộn 20 - học tăng cường.
9 NGUYỄN NHẬT HÀ 10D1 Nghỉ học tăng cường.
10 TẠ DUY HÀ KHOA 10D1 Nghỉ học tăng cường.
11 ĐINH YẾN NHI 10D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
12 PHẠM CẨM PHƯƠNG 11A2 Nghỉ học.
13 NGUYỄN THỊ THUÝ NGỌC 11A5 Nghỉ học.
14 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học.
15 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Nghỉ 1 tiết.
16 NGUYỄN ĐỖ MINH ĐỨC 11D5 Nghỉ học.
17 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
18 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11D5 Nghỉ học.
19 TRIỆU THƯỢNG NAM 11D7 Nghỉ học.
20 TRẦN LINH HƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
21 LẠI PHƯƠNG MY 12A1 Nghỉ học.
22 DƯƠNG MẠNH HƯNG 12A2 Nghỉ học.
23 LÊ TUYẾT MY 12A2 Đi học muộn.
24 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Vắng mặt đầu tiết 1.
25 NGUYỄN MINH NGUYỆT 12A2 Nghỉ học.
26 PHẠM HÀ LINH 12A2 Nghỉ học tiết 1, 2. 
27 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học.
28 NGUYỄN MINH CÔNG 12A6 Nghỉ học.
29 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
30 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
31 LÊ QUANG MINH 12D3 nghỉ học tiết 1
32 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 12D3 Nghỉ học.
33 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
34 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Nghỉ học.
35 PHẠM THỊ MINH ANH 12D4 Nghỉ học tiết 1, 2. 
36 VŨ THU HOÀI 12D4 Nghỉ học tiết 1, 2. 
37 TRẦN PHƯƠNG THẢO 12D5 Vắng mặt đầu tiết 1.
38 NGUYỄN THÁI HIỀN 12D5 Vắng mặt đầu tiết 1.
39 MAI PHƯƠNG NHI 12D6 Nghỉ học.
40 NGUYỄN NGOC MAI PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
41 NGUYỄN QUỲNH THƠ 12D6 Nghỉ học.
42 VŨ PHẠM MINH HƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
43 ĐẶNG MINH ANH 12D7 Nghỉ học.
44 ĐỖ NHẬT LONG 12D7 Nghỉ học.
45 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
46 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
47 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Nghỉ học.
48 NGUYỄN NGỌC THẢO 12D8 Nghỉ học.
49 BÙI BÍCH PHƯƠNG 12Q1 Nghỉ học.
50 LÊ ĐÌNH DUY 12Q1 Nghỉ học.
51 VŨ ĐỖ THÀNH LONG 12Q1 Nghỉ học.
    11D1 Tiết 2: cô Thu dạy thay cô Hoan.
Tiết 4: cô Hà (NN) dạy thay cô Hoan.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374