Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 4/02/2015

04:08 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 4/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGÔ MINH HUYỀN 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 PHẠM ĐẶNG DŨNG 10A1 Nghỉ học tăng cường.
3 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học tăng cường.
4 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 10A1 Đi học muộn.
5 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10A1 Đi học muộn.
6 LÊ QUANG ANH 10A4 Nghỉ học.
7 ĐINH QUỐC ANH 10A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
8 CAO LAN CHI 10A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
9 HOÀNG THÁI DƯƠNG 10A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
10 TRỊNH HÀ LINH 10A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
11 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
12 NGUYỄN THÁI BẢO 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
13 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
14 NGUYỄN VIẾT ĐẠT 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
15 MAI ĐỨC HIỆP 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
16 KIỀU MINH HIẾU 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
17 NGUYỄN MINH HOÀNG 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
18 VŨ DIỆU LINH 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
19 LÊ THỊ THIÊN NGA 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
20 ĐINH NHƯ QUANG 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
21 LÊ ANH TÚ 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
22 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
23 LẠI ANH THƯ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
24 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
25 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Nghỉ học.
26 LÊ VŨ LONG 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
27 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Nghỉ học tăng cường.
28 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Nghỉ học.
29 NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN 10D4 Nghỉ học.
30 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Nghỉ học.
31 NGUYỄN ANH MINH 10D5 Nghỉ học.
32 VŨ NGỌC HUYỀN 10D6 Nghỉ học.
33 NGUYỄN MINH ANH 11A1 Nghỉ học.
34 NGUYỄN THÙY TIÊN 11A1 Nghỉ học.
35 NGUYỄN THÁI HIỀN 11A2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
36 LÊ TUYẾT MY 11A2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
37 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 11A2 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
38 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
39 TRẦN THỊ NGUYÊN 11A2 Đi học muộn.
40 CHU NGỌC ÁNH 11D1 Nghỉ học.
41 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học.
42 LÊ CẨM LINH 11D2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
43 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 11D2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
44 TẠ HƯƠNG QUỲNH 11D2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
45 ĐÀM NGỌC THUỲ 11D2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
46 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 11D2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
47 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
48 CHU THỊ HÀ GIANG 11D2 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
49 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
50 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
51 HOÀNG THU TRANG 11D2 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
52 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
53 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn.
54 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
55 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
56 NGUYỄN HẢI NAM 12A2 Đi học muộn.
57 NGÔ ĐỨC VIỆT 12A2 Nghỉ học.
58 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học.
59 NGUYỄN NHẬT ANH 12A3 Đi học muộn.
60 VŨ LAI HOÀN 12A3 Đi học muộn.
61 ĐẠNG TRIỆU HUY 12A3 Đi học muộn.
62 NGUYỄN ĐỖ TUẤN MINH 12A3 Đi học muộn.
63 KHUẤT DUY ANH 12A3 Nghỉ học.
64 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học.
65 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A4 Nghỉ học.
66 PHÙNG NGỌC THUÝ 12A4 Nghỉ học.
67 ĐỖ MINH HUY 12A5 Đi học muộn.
68 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 12A5 Đi học muộn.
69 CÔNG HÀ MY 12A5 Đi học muộn.
70 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
71 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Đi học muộn.
72 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
73 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
74 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
75 HỒ PHƯƠNG DUNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
76 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
77 NGUYỄN BẢO NGÂN 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
78 ĐINH TUẤN SƠN 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
79 LÊ HÀ KHANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
80 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
81 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn.
82 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Nghỉ học.
83 TRẦN MINH ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
84 NGUYỄN LINH CHI 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
85 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
86 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
87 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
88 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
89 LÊ KIM NGÂN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
90 NGUYỄN MINH TRANG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
91 HOÀNG LAN VI 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
92 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
93 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
94 VŨ TÁ HUY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
95 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường.
96 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học tăng cường.
97 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường.
98 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường.
99 LÊ MẠNH LINH 12D2 Nghỉ học tăng cường.
100 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
101 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
102 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Đi học muộn.
103 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Nghỉ học.
104 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
105 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Nghỉ học.
106 HÀ KIỀU MY 12D6 Nghỉ học.
107 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học.
108 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG 12D6 Nghỉ học.
109 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học.
110 TRỊNH LAN HƯƠNG 12Q1 Đi học muộn.
    12Q1 Tiết 1: cô Quỳnh (TD) vào lớp muộn 10 phút.
    10A1 Tiết 1: thầy Ngọc (TD) dạy thay cô Trâm.
    10D2 Tiết 1: thầy Hoàn nghỉ.
    11Q1 Tiết 2: thầy Hồng Anh nghỉ, không có học sinh.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741