Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 4/04/2015

08:01 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 4/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRẦN NGỌC MINH 10D5 Nghỉ học.
2 NGUYỄN CÔNG MINH 10D6 Nghỉ học.
3 BÙI VÂN ANH 10D7 Đi học muộn.
4 PHẠM TUẤN MINH 10D7 Nghỉ học.
5 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Nghỉ học.
6 PHẠM VŨ LÂM 11A4 Nghỉ học.
7 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 11D2 Nghỉ học.
8 NGUYỄN TUẤN MINH 11D3 Nghỉ học.
9 LÊ THỊ LAN ANH 11D3 Nghỉ học.
10 ĐẶNG NGỌC ANH 11D3 Nghỉ học.
11 ĐỖ THU PHƯƠNG 11D4 Nghỉ học tiết 4, 5.
12 NGUYỄN MINH THƯ 11D5 Nghỉ học.
13 NGUYỄN THÁI ANH THƯ 11D6 Nghỉ học.
14 PHẠM NGỌC TÚ 11D7 Nghỉ học.
15 BÙI BÍCH PHƯƠNG 11Q1 Nghỉ học.
16 VŨ MINH PHƯƠNG 11Q1 Nghỉ học.
17 TRẦN KIM PHƯỢNG 11Q1 Nghỉ học.
18 NGÔ NGỌC TRÂM 11Q1 Nghỉ học.
19 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 11Q1 Nghỉ học.
20 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học tiết 4 học tăng cường.
21 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học tiết 4 học tăng cường.
22 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
23 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
24 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
25 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
26 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
27 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
28 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
29 NGUYỄN TRỌNG QUANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
30 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
31 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
32 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
33 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
34 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
35 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
36 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
37 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
38 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
39 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
40 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học.
41 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Nghỉ học tiết 4 học tăng cường.
42 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Nghỉ học tiết 4 học tăng cường.
43 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Nghỉ học tiết 4 học tăng cường.
44 VŨ HOÀNG ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
45 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
46 HOÀNG ANH TUẤN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
47 NGÔ HẢI LINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
48 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
49 TRIỆU THỊ VIỆT NGA 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
50 BÙI HUY MẠNH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
51 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
52 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
53 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
54 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
55 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
56 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5.
57 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
58 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Đi học muộn.
59 HOÀNG NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 12A2 Đi học muộn.
60 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn.
61 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học.
62 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
63 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học.
64 NGUYỄN ANH TÚ 12A3 Nghỉ học.
65 PHẠM QUANG BÁCH 12A3 Nghỉ học.
66 NGUYỄN HỒNG QUÂN 12A5 Đi học muộn.
67 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Nghỉ học.
68 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 12D2 Nghỉ học tiết 1, 2.
69 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
70 TRẦN TUẤN ĐỨC 12D3 Đi học muộn.
71 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12D3 Nghỉ học.
72 TRẦN KHÁNH LY 12D3 Nghỉ học.
73 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 12D3 Nghỉ học.
74 PHI THU PHƯƠNG 12D3 Nghỉ học.
75 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
76 TRẦN MỸ QUỐC ANH 12D4 Đi học muộn.
77 NGUYỄN MẠNH HẢI ANH 12D4 Đi học muộn.
78 NGHIÊM PHƯƠNG THẢO 12D4 Đi học muộn.
79 BÙI THỌ KIÊN 12D4 Đi học muộn.
80 LÊ QUANG LỘC 12D4 Đi học muộn.
81 NGUYỄN MINH HIẾU 12D4 Đi học muộn.
82 PHẠM HUY HOÀNG 12D4 Đi học muộn.
83 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Đi học muộn.
84 TRẦN HOÀNG ANH 12D4 Đi học muộn.
85 LÊ ĐỨC ANH 12D4 Đi học muộn.
86 BÙI HƯƠNG LY 12D4 Nghỉ học.
87 TRẦN TRUNG HIẾU 12D5 Nghỉ học.
88 BÙI LÊ HÀ VI 12D6 Đi học muộn.
89 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Đi học muộn.
90 NGUYỄN THÙY DƯƠNG B 12D6 Đi học muộn.
91 LÊ VI 12D6 Đi học muộn.
92 NGUYỄN MINH UYÊN 12D6 Đi học muộn.
93 CAO ANH TÚ 12D6 Đi học muộn.
94 BÙI LÊ TRANG 12D6 Đi học muộn.
95 CÔNG NGỌC HUYỀN 12D6 Đi học muộn.
96 NGÔ THU HIỀN 12D6 Đi học muộn.
97 NGUYỄN ANH VŨ 12D6 Nghỉ học.
98 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Nghỉ học.
99 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
100 NGUYỄN THANH TRÀ 12D7 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374