Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 5/10/2016

01:09 06/10/2016

Chuyên cần ngày 5/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐINH KHÁNH VI

10D9

đi học muộn 5 phút

2

NGUYỄN TUẤN HUY

10D9

đi học muộn 5 phút

3

PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN

10D9

đi học muộn 5 phút

4

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

5

MAI TRỰC BÌNH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

6

NGÔ NGỌC HOÀNG AN

11A1

nghỉ học học tăng cường

7

NGÔ QUANG DŨNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

8

NGUYỄN QUÝ DƯƠNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

9

TÔ TRANG LINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

10

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

nghỉ học

11

DOÃN TRUNG DŨNG

11A5

nghỉ học giờ Thể dục

12

LÊ HOÀNG VIỆT

11A5

nghỉ học giờ Thể dục

13

LÊ HOÀNG VIỆT

11A5

nghỉ học

14

BÀNH KIỀU TRANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

15

DOÃN KHÁNH LINH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

16

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

17

ĐÀO ANH VIỆT

11D5

nghỉ học giờ Thể dục

18

HOÀNG XUÂN VŨ

11D5

nghỉ học giờ Thể dục

19

NGÔ NGỌC DƯƠNG

11D5

nghỉ học giờ Thể dục

20

TRẦN NGỌC TRÂM

11D5

đi học muộn giờ Thể dục

21

NGUYỄN HÀ ANH

11D7

nghỉ học

22

PHẠM TRẦN MỸ HẠNH

11D7

nghỉ học

23

ĐỖ VIẾT THIỆN

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

24

NGÔ TUẤN ANH

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

25

NGUYỄN HÀ THU

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

26

NGUYỄN TRÍ HIẾU

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

27

PHẠM VI ANH

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

28

VŨ HƯƠNG HUYỀN

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

29

NGUYỄN TÚ ANH

12A3

nghỉ học giờ Tin học

30

VŨ PHƯƠNG ANH

12A5

nghỉ học

31

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học

32

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

33

RU FI NO

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

34

NGUYỄN QUỲNH MAI

12D2

nghỉ học

35

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

36

NGUYỄN ĐỖ MINH ĐỨC

12D5

nghỉ học giờ Tin học

37

NGUYỄN MINH ANH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

38

NGUYỄN NGỌC NHẬT ANH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

39

TRẦN ĐỨC HIẾU

12D5

nghỉ học giờ Tin học

40

TRẦN HOÀNG DƯƠNG

12D5

nghỉ học giờ Tin học

41

TRƯƠNG QUỲNH ANH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

42

BẠCH NGỌC ANH

12D9

nghỉ học giờ Thể dục

43

DƯƠNG NGUYỄN MINH CHÂU

12D9

nghỉ học giờ Thể dục

44

NGUYỄN TUẤN VIỆT

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374