Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 3/1/2017

08:29 12/01/2017

Chuyên cần ngày 3/1/2017

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGÔ YẾN NHI

10A1

nghỉ học

2

NGUYỄN HƯƠNG GIANG B

10A1

nghỉ học

3

NGUYỄN HƯƠNG GIANG B

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

4

PHAN QUỐC PHONG

10A5

nghỉ học

5

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

6

RẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học

7

PHÙNG MẠNH PHÚC

10D3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

8

CHU HUY NHẬT

10D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

9

ĐINH HÀ ANH

10D5

nghỉ học

10

NGHIÊM DUY KHÁNH

10D5

nghỉ học

11

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học

12

NGUYỄN MINH NGỌC

10D7

nghỉ học

13

ĐÀO VĂN BẢO

10D8

đi học muộn giờ Tin học

14

NGUYỄN THỊ MAI ANH

10D8

đi học muộn giờ Tin học

15

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

16

LÊ MINH SƠN

10D9

nghỉ học tiết 1,2

17

LÊ GIA HUY

11A1

nghỉ học

18

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

nghỉ học

19

LÊ KHÁNH LINH

11A2

nghỉ học

20

LÊ ANH ĐỨC

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

21

LƯƠNG ĐỨC DƯƠNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

22

NGÔ ANH ĐÀO

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

23

NGUYỄN TUẤN NAM

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

24

PHẠM THU NGÂN

11A3

đi học muộn

25

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

26

VŨ ĐỨC ANH

11A3

nghỉ học

27

ĐÀO DUY KHÁNH

11A4

nghỉ học

28

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

nghỉ học

29

TRẦN THỊ ANH THƯ

11D5

nghỉ học

30

NGUYỄN THUỶ TIÊN

11D7

nghỉ học

31

MẠC KHÁNH VI

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

32

NGUYỄN HOÀI NAM

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

33

NGUYỄN MINH ĐỨC

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

34

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

35

NGUYỄN THẢO LÊ

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

36

NGUYỄN TÚ ANH

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

37

PHẠM THÁI AN

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

38

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

39

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vào muộn 10 phút

40

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

41

TRƯƠNG MINH HIỀN

12A3

nghỉ học

42

CHU BÁCH TÙNG

12A4

nghỉ học

43

CHU BÁCH TÙNG

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

44

LÊ QUANG ANH

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

45

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học

46

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

nghỉ học

47

PHÙNG THỊ KHÁNH HUYỀN

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

48

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

49

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

50

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

51

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

52

LẠI ANH THƯ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

53

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

54

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 1,2

55

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

56

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

57

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

58

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học 45 phút học tăng cường

59

PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

60

ĐỖ TIẾN ĐẠT

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

61

LÊ MINH CHÂU

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

62

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

nghỉ học học tăng cường

63

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

64

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

65

TRẦN ĐẠI NGHĨA

12D2

nghỉ học học tăng cường

66

LƯU ĐÀO HOÀNG ANH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

67

MAI HỒNG NHUNG

12D3

nghỉ học giờ Tin học

68

NGUYỄN ĐỨC KHANH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

69

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học giờ Tin học

70

PHẠM THANH THÙY DƯƠNG

12D3

nghỉ học giờ Tin học

71

MAI THU PHƯƠNG

12D5

nghỉ học

72

NGUYỄN NGỌC MINH

12D6

nghỉ học

73

VŨ THU ANH

12D6

nghỉ học

74

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

nghỉ học

75

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

12D7

nghỉ học

76

NGUYỄN LAN ANH

12D7

nghỉ học

77

PHẠM MINH HOA

12D7

nghỉ học

78

PHẠM TUẤN MINH

12D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

79

ĐÀO THU TRANG

12D8

nghỉ học

80

LÊ MẠNH CƯỜNG

12D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

81

NGÔ NHẤT MINH

12D8

nghỉ học

82

TRẦN THU TRANG

12D9

nghỉ học tiết 1

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374