Đang thực hiện Đang thực hiện

chuyên cần ngày 5/12/2016

03:44 08/12/2016

chuyên cần ngày 5/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN BÁ KHÁNH CHÂU

10D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

2

PHẠM KHÁNH VY

10D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

3

TRƯƠNG THÁI CHUNG

10D10

nghỉ học

4

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

10D5

nghỉ học

5

ĐỖ THỊ THỤC ANH

10D6

nghỉ học

6

NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH

10D6

nghỉ học

7

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

8

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

9

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

10

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

11

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

12

NGUYỄN THẾ LONG HẢI

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

13

TRẦN ĐỨC HOÀNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học

15

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học

16

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

12A2

nghỉ học

17

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

đi học muộn

18

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

đi học muộn

19

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

20

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1,2

21

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

22

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học

23

TRẦN MỸ UYÊN

12D2

nghỉ học có phép 45 phút

24

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học

25

NGUYỄN CÔNG DIỆU PHƯƠNG

12D4

nghỉ học

26

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

nghỉ học

27

BÙI VÂN ANH

12D7

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374