Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 5/02/2015

04:09 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 5/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 LÊ MINH HIẾU 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 NGUYỄN KIM KHÁNH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
4 PHẠM ĐẶNG DŨNG 10A1 Nghỉ học.
5 NGUYỄN HỒNG NGỌC 10A3 Nghỉ học.
6 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
7 LẠI ANH THƯ 10D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
8 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
9 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
10 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 10D1 Nghỉ học.
11 TRẦN ĐẠI NGHĨA 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
12 PHẠM THUỲ TRANG 10D5 Nghỉ học.
13 NGUYỄN MINH ANH 11A1 Nghỉ học.
14 PHẠM TRUNG HIẾU 11A3 Nghỉ học.
15 NGUYỄN HỒNG DUY 11D1 Đi học muộn.
16 BÙI TRUNG KIÊN 11D1 Nghỉ học.
17 MẠCH HOÀNG NHẬT LINH 11D1 Nghỉ học.
18 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học.
19 NGUYỄN TUYẾT LINH 11D5 Nghỉ học.
20 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
21 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học tăng cường.
22 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
23 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
24 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
25 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
26 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
27 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
28 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
29 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
30 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn.
31 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
32 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
33 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học.
34 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn.
35 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
36 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường.
37 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường.
38 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học tăng cường.
39 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học tăng cường.
40 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
41 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
42 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
43 PHẠM QUỐC HIẾU 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
44 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
45 NGUYỄN LÂN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
46 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
47 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
48 NGÔ ĐỨC VIỆT 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
49 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học.
50 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
51 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Nghỉ học.
52 LÝ CẨM NHUNG 12A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
53 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
54 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
55 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
56 VŨ QUANG MINH 12A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
57 NGUYỄN THU NGÂN 12A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
58 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 12A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
59 PHÙNG NGỌC THUÝ 12A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
60 NGÔ HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
61 LÊ KHÁNH TÙNG 12A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
62 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Đi học muộn.
63 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Đi học muộn.
64 PHÙNG NGỌC THUÝ 12A4 Nghỉ học.
65 ĐỖ MINH HUY 12A5 Nghỉ học tiết 1.
66 PHẠM PHƯƠNG LINH 12A5 Nghỉ học tiết 1.
67 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 12A5 Nghỉ học.
68 TRƯƠNG MINH HIỆP 12A5 Đi học muộn.
69 CÔNG HÀ MY 12A5 Đi học muộn.
70 NGUYỄN ĐỨC QUANG 12D1 Đi học muộn.
71 NGUYỄN ĐỨC QUANG 12D1 Đi học muộn.
72 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn.
73 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
74 LÊ ĐỨC ANH 12D4 Đi học muộn.
75 NGUYỄN THUỶ TIÊN 12D5 Đi học muộn.
76 VŨ PHƯƠNG MI 12D5 Nghỉ học.
77 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
78 ĐẶNG KIM OANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
79 MAI THU TRÀ 12D6 Nghỉ học.
80 NGUYỄN VIỆT HƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
81 TRẦN THANH THUÝ 12D7 Nghỉ học.
    12A2 Tiết 3: thầy Quân (Lý) dạy thay cô Lan (Lý).
    12Q1 Tiết 1: cô Lâm (Lý) dạy thay cô Lan (Lý).
    12Q2 Tiết 2: cô Lâm (Lý) dạy thay cô Lan (Lý).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741