Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 4/03/2015

07:04 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 4/03/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LƯƠNG THẾ VINH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 NGÔ MINH HUYỀN 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 10A1 Đi học muộn.
4 TẠ MINH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
5 NGÔ THANH HƯƠNG 10A5 Đi học muộn giờ Tin.
6 HOÀNG ĐỨC TRUNG 10A5 Đi học muộn giờ Tin.
7 NGUYỄN TIẾN ANH 10A5 Nghỉ học giờ Tin.
8 VŨ PHƯƠNG ANH 10A5 Nghỉ học giờ Tin.
9 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 10A5 Nghỉ học giờ Tin.
10 VŨ DIỆU LINH 10A6 Nghỉ học giờ Tin.
11 LẠI ANH THƯ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
12 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
13 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học tiết 1.
14 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
15 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
16 VŨ VÂN KHÁNH 10D2 Nghỉ học.
17 NGUYỄN NHẬT ANH 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
18 NGUYỄN VIỆT ANH B 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
19 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
20 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
21 NGÔ HỒNG HẠNH 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
22 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
23 LÊ TUYẾT MY 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
24 HOÀNG ANH QUỐC 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
25 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học.
26 HOÀNG NHẬT MINH 11A4 Nghỉ học.
27 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Đi học muộn giờ Tin.
28 NGUYỄN VŨ THUỲ LINH 11D2 Đi học muộn giờ Tin.
29 TẠ VĂN LINH 11D2 Nghỉ học giờ Tin.
30 LÊ NGỌC MY 11D2 Nghỉ học giờ Tin.
31 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học giờ Tin.
32 PHẠM LAN PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học giờ Tin.
33 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 11D2 Nghỉ học giờ Tin.
34 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
35 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học.
36 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 11D6 Nghỉ học.
37 PHẠM THUÝ HÀ ANH 11D7 Nghỉ học tiết 1.
38 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 11D7 Nghỉ học.
39 NGUYỄN NGỌC DIỆU 11D7 Nghỉ học.
40 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 11D8 Nghỉ học.
41 PHẠM ĐỨC DUY 11Q1 Đi học muộn.
42 HỒ ANH MINH 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3.
43 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn.
44 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn.
45 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn.
46 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học.
47 NGUYỄN HOÀNG KIÊN 12A3 Nghỉ học.
48 NGUYỄN THANH HIỀN 12A3 Nghỉ học.
49 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học.
50 NGUYỄN NHẬT ANH 12A3 Nghỉ học.
51 HOÀNG QUANG HUY 12A4 Đi học muộn.
52 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Đi học muộn.
53 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Đi học muộn.
54 NGÔ HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học.
55 BÙI THU TRANG 12A4 Nghỉ học.
56 NGUYỄN MINH HẰNG 12A4 Nghỉ học.
57 NGUYỄN LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
58 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
59 TRẦN THỊ THU HÀ 12A6 Nghỉ học giờ Tin.
60 NGUYỄN KHÁNH VÂN 12A6 Nghỉ học giờ Tin.
61 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A6 Đi học muộn.
62 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học.
63 ĐỖ TRỌNG DUY 12A6 Nghỉ học.
64 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
65 NGUYỄN PHẠM BẢO CHÂU 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
66 NGUYỄN HUYỀN MY 12D1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
67 ĐOÀN THUỲ LINH 12D1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
68 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2 có phép.
69 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Nghỉ học tăng cường không phép.
70 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
71 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
72 HÀ NGỌC HIỀN 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
73 NGUYỄN MAI VY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
74 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
75 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
76 HÀ NGỌC HIỀN 12D2 Nghỉ học có phép.
77 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
78 NGUYỄN HÀ TRANG 12D3 Nghỉ học.
79 LÊ ĐỨC ANH 12D4 Đi học muộn.
80 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học.
81 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 12D6 Nghỉ học.
82 HOÀNG MAI PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
83 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG ANH 12Q2 Nghỉ học.
    12D2 Tiết 2: thầy Hy dạy thay cô Công.
    12Q1 Tiết 3: cô Quyên (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374