Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 5/03/2015

07:05 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 5/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 ĐINH BÁ HƯNG 10A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
2 TẠ HOÀNG DUY 10A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
3 ĐỖ MINH THU 10A1 Nghỉ học tăng cường tiết 2, 3.
4 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học tăng cường tiết 2.
5 TẠ MINH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
6 NGÔ ĐỨC ANH B 10A3 Nghỉ học.
7 NGUYỄN ANH DUY 10A4 Nghỉ học.
8 NGUYỄN MINH HOÀNG 10A6 Nghỉ học.
9 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
10 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
11 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học.
12 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
13 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 10D2 Nghỉ học tăng cường tiết 2.
14 TRẦN HUYỀN MY 10D2 Nghỉ học tăng cường tiết 2.
15 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Đi học muộn.
16 TRẦN PHƯƠNG NHẬT 10D3 Nghỉ học giờ GDQP.
17 TRẦN PHƯƠNG NHẬT 10D3 Nghỉ học.
18 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 10D3 Đi học muộn.
19 LÊ BẢO YẾN 10D4 Nghỉ học.
20 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC 10D4 Nghỉ học.
21 BÙI THANH HUYỀN 10D4 Nghỉ học.
22 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Đi học muộn.
23 LÊ MẠNH CƯỜNG 10D8 Nghỉ học giờ Tin.
24 TRẦN NGỌC HOÀN 10D8 Nghỉ học giờ Tin.
25 LÊ KHÁNH LINH 10D8 Nghỉ học giờ Tin.
26 ĐÀM HỒNG NGỌC 10D8 Nghỉ học giờ Tin.
27 NGUYỄN TRÀ MY 10D8 Nghỉ học giờ Tin.
28 NGUYỄN NGỌC DIỆU LINH 10D8 Nghỉ học giờ Tin.
29 TRẦN THỊ THUÝ AN 10D9 Nghỉ học giờ Tin.
30 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 10D9 Nghỉ học giờ Tin.
31 NGUYỄN TRẦN NGỌC HOA 10D9 Nghỉ học giờ Tin.
32 NGUYỄN KHÁNH NAM 10D9 Nghỉ học giờ Tin.
33 LÊ HUY TIẾN 10D9 Nghỉ học giờ Tin.
34 TRẦN THU TRANG 10D9 Nghỉ học giờ Tin.
35 NGUYỄN GIA VIỆT 10D9 Nghỉ học.
36 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học.
37 HOÀNG NHẬT MINH 11A4 Nghỉ học.
38 PHẠM NHẬT LINH 11A5 Nghỉ học giờ GDQP.
39 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Nghỉ học giờ GDQP.
40 TRƯƠNG QUANG MINH 11A5 Nghỉ học giờ GDQP.
41 NGUYỄN THẢO MY 11A5 Nghỉ học giờ GDQP.
42 THÁI ĐẠI NGHĨA 11A5 Nghỉ học giờ GDQP.
43 PHẠM HẢI SƠN 11A5 Nghỉ học giờ GDQP.
44 NGUYỄN NGỌC MINH 11A5 Nghỉ học giờ GDQP.
45 THÁI ĐẠI NGHĨA 11A5 Nghỉ học.
46 NGUYỄN THẢO MY 11A5 Nghỉ học.
47 PHẠM TRUNG THÀNH 11A6 Nghỉ học giờ Tin.
48 HOÀNG VĂN THÁI 11A6 Nghỉ học giờ Tin.
49 NGUYỄN MINH TÂM 11A6 Nghỉ học giờ Tin.
50 LÊ THANH HƯƠNG 11A6 Nghỉ học giờ Tin.
51 LÊ SƠN HOÀNG 11A6 Nghỉ học giờ Tin.
52 HOÀNG CÔNG ĐỊNH 11A6 Nghỉ học giờ Tin.
53 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
54 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 11D6 Nghỉ học giờ Tin.
55 TRẦN CHÍ CÔNG 11D6 Nghỉ học giờ Tin.
56 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 11D6 Nghỉ học.
57 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 11D7 Nghỉ học.
58 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 11D8 Nghỉ học.
59 CAO TRÀ MY 11D8 Đi học muộn.
60 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 11Q1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
61 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
62 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
63 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
64 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
65 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
66 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
67 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
68 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
69 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
70 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
71 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học.
72 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
73 PHẠM QUỐC HIẾU 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
74 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
75 TẠ TÚ ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
76 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
77 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
78 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
79 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
80 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
81 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
82 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
83 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
84 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học.
85 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn.
86 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Đi học muộn.
87 TRẦN ĐỨC QUÂN 12A3 Đi học muộn.
88 NGÔ HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học giờ Tin.
89 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Nghỉ học giờ Tin.
90 TRẦN MINH NGỌC 12A4 Nghỉ học giờ Tin.
91 NGUYỄN THU NGÂN 12A4 Nghỉ học giờ Tin.
92 VŨ QUANG MINH 12A4 Nghỉ học giờ Tin.
93 NGUYỄN LINH CHI 12A4 Nghỉ học giờ Tin.
94 ĐỖ MINH HIẾU 12A4 Nghỉ học.
95 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học.
96 PHẠM HẢI ĐĂNG 12A6 Đi học muộn.
97 VŨ HÀ MY 12D1 Đi học muộn.
98 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
99 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
100 NGUYỄN MINH TRANG 12D5 Nghỉ học.
101 ĐỖ ANH THƯ 12Q1 Đi học muộn.
102 ĐÀO QUANG MINH 12Q2 Nghỉ học tiết 4 không phép.
103 NGUYỄN KHÁNH NAM 12Q2 Đi học muộn.
    10D1 Tiết 5: cô Trúc dạy thay cô Tuyến.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374