Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 5/05/2015

02:53 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 5/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Nghỉ học tiết 4, 5.
2 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học tăng cường.
3 TRẦN HỒNG ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
4 TRỊNH LÊ CÔNG DUY 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
5 VŨ NGỌC ĐỨC 10D4 Đi học muộn.
6 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
7 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn.
8 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn.
9 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
10 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
11 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học.
12 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
13 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn.
14 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
15 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12A2 Nghỉ học.
16 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học.
17 HOÀNG THÀNH TRUNG 12A2 Nghỉ học.
18 BÙI NGỌC ÁNH 12A3 Đi học muộn.
19 TRẦN ĐỨC QUÂN 12A3 Đi học muộn.
20 ĐINH TUẤN TÀI 12A3 Đi học muộn.
21 BÙI MINH THẮNG 12A3 Đi học muộn.
22 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học.
23 NGUYỄN THANH HIỀN 12A3 Nghỉ học.
24 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
25 LÊ MỸ LINH 12A3 Đi học muộn.
26 LÊ THỊ MỸ LINH 12A3 Đi học muộn.
27 TRẦN ĐỨC QUÂN 12A3 Đi học muộn.
28 ĐÀO QUỲNH ANH 12A3 Đi học muộn.
29 ĐINH TUẤN TÀI 12A3 Đi học muộn.
30 BÙI NGỌC ÁNH 12A3 Đi học muộn.
31 BÙI MINH THẮNG 12A3 Đi học muộn.
32 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A4 Nghỉ học.
33 LÊ LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
34 NGUYỄN LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
35 NGUYỄN MINH HẰNG 12A4 Nghỉ học.
36 ĐỖ QUANG HIỆP 12A4 Nghỉ học.
37 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học.
38 TRẦN HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học.
39 ĐÀO PHƯƠNG ANH 12A4 Đi học muộn.
40 ĐỖ ĐỨC LƯƠNG 12A4 Đi học muộn.
41 VŨ HOÀNG DUY 12A4 Đi học muộn.
42 ĐINH THIỆN LUÂN 12A4 Đi học muộn.
43 PHÙNG NGỌC THUÝ 12A4 Đi học muộn.
44 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Đi học muộn.
45 NGÔ DUY ANH 12A6 Đi học muộn.
46 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 12A6 Đi học muộn.
47 NGUYỄN THÚY HẰNG 12A6 Đi học muộn.
48 VŨ CẨM NHUNG 12A6 Đi học muộn.
49 PHẠM THỊ KHÁNH AN 12A6 Đi học muộn.
50 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 12A6 Đi học muộn.
51 PHÙNG BẢO TRÂN 12A6 Đi học muộn.
52 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn.
53 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 12D2 Nghỉ học có phép.
54 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
55 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
56 NGÔ MAI CHI 12D3 Nghỉ học.
57 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Nghỉ học.
58 NGUYỄN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
59 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12D3 Nghỉ học.
60 TRẦN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
61 LÊ NGỌC HƯƠNG THẢO 12D3 Nghỉ học.
62 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Nghỉ học.
63 NGÔ THUY UYÊN 12D3 Nghỉ học.
64 LÊ PHƯƠNG ANH 12D3 Đi học muộn.
65 LÊ HỒNG HẠNH 12D3 Đi học muộn.
66 NGUYỄN HÀ TRANG 12D3 Đi học muộn.
67 NGUYỄN MẠNH HẢI ANH 12D4 Nghỉ học.
68 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Nghỉ học.
69 ĐOÀN THẢO NHI 12D4 Nghỉ học.
70 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
71 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Nghỉ học.
72 VŨ THU HIỀN 12D4 Đi học muộn.
73 PHẠM HUY HOÀNG 12D4 Đi học muộn.
74 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D4 Đi học muộn.
75 ĐẶNG PHƯƠNG YẾN 12D4 Đi học muộn.
76 NGUYỄN THU MINH TRANG 12D4 Đi học muộn.
77 NGUYỄN THỊ DIẾM HƯƠNG 12D4 Đi học muộn.
78 PHẠM MINH CHÂU 12D5 Đi học muộn.
79 NGUYỄN THU TRÀ 12D5 Đi học muộn.
80 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
81 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học.
82 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 12D6 Nghỉ học.
83 ĐẶNG KIM OANH 12D6 Nghỉ học.
84 MAI THU TRÀ 12D6 Nghỉ học.
85 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học.
86 LÊ VI 12D6 Đi học muộn.
87 HOÀNG NGỌC ANH 12D6 Đi học muộn.
88 TRẦN THỊ THANH THƯ 12D6 Đi học muộn.
89 ĐỖ MỸ LINH 12D6 Đi học muộn.
90 LÊ THU TRANG 12D6 Đi học muộn.
91 LÊ PHƯƠNG AN 12D7 Nghỉ học.
92 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
93 ĐỖ HOÀNG LÂN 12D7 Nghỉ học.
94 QUÁCH THU PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
95 CHU THUỲ LINH 12D7 Đi học muộn.
96 NGUYỄN THANH TRÀ 12D7 Đi học muộn.
97 HÀ VĂN ĐẠT 12D7 Đi học muộn.
98 NGUYỄN LINH ĐAN 12Q1 Đi học muộn.
99 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12Q1 Đi học muộn.
100 ĐỖ TRÀ MY 12Q1 Đi học muộn.
101 VŨ HUY HOÀNG 12Q1 Nghỉ học.
102 ĐỖ NGỌC THU 12Q1 Nghỉ học.
103 LÊ KẾ LONG 12Q2 Đi học muộn.
104 NGUYỄN KHÁNH NAM 12Q2 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 1: thầy Vỹ dạy thay cô Lan.
    12Q2 Tiết 3: cô Hạnh (NN) dạy thay cô Loan.
    12A1 Tiết 3: cô Vân (NN) dạy thay cô Quyên B.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374