Đang thực hiện Đang thực hiện

chuyên cần ngày 5/11/2016

07:15 10/11/2016

chuyên cần ngày 4/11/2016

Họ và tên

Lớp

Nội dung

NGUYỄN HƯƠNG GIANG B

10A1

đi học muộn 5 phút

PHẠM NHƯ THUẤN

10A4

nghỉ học

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

nghỉ học

TÔ HOÀNG YẾN NHI

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

LÊ LAN HƯƠNG

10D2

nghỉ học tiết 4,5

DƯƠNG HOÀNG VŨ

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

TRỊNH QUANG HUY

11A4

nghỉ học

DƯƠNG ĐĂNG BẢO

11A5

đi học muộn

NGUYỄN HƯƠNG LY

11D1

nghỉ học tiết 4,5

TRẦN ANH LỘC

11D1

nghỉ học

TRẦN ANH LỘC

11D1

nghỉ học học tăng cường

VŨ PHƯƠNG ĐIỆP

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

VƯƠNG THIÊN TRANG

11D1

nghỉ học

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

TẠ DIỆP NGUYÊN ANH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

TRẦN GIA LONG

11D2

nghỉ học

TRẦN PHƯỚC DIỆU ÁNH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

HOÀNG THU AN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

NGUYỄN MINH THUÝ

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

TRƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học

ĐINH DIỆP ANH

12A2

đi học muộn

VŨ HƯƠNG LY

12A4

nghỉ học

CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ

12A6

đi học muộn giờ Tin học

DƯƠNG VŨ DŨNG

12A6

nghỉ học

LƯU HOÀNG NAM

12A6

đi học muộn giờ Tin học

MAI ĐỨC HIỆP

12A6

nghỉ học

NGUYỄN MINH ANH

12A6

nghỉ học

TĂNG THU THẢO

12A6

nghỉ học

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học học tăng cường

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học học tăng cường

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

nghỉ học học tăng cường

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

nghỉ học

NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH

12D1

nghỉ học học tăng cường

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 4,5

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học học tăng cường

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

nghỉ học học tăng cường

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

TRẦN TRÀ MY

12D4

nghỉ học

PHẠM MINH QUỐC

12D7

nghỉ học

TRẦN HÀ AN

12D7

nghỉ học

TRẦN THU HÀ

12D7

nghỉ học

TRẦN NGỌC HOÀN

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374