Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 6/02/2015

04:10 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 6/02/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
2 NGUYỄN MINH THUÝ 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
3 ĐỖ MINH THU 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
4 NGUYỄN HỒNG NGỌC 10A3 Nghỉ học.
5 NGUYỄN ANH TÚ 10A4 Đi học muộn.
6 NGUYỄN TIẾN ANH 10A5 Nghỉ học.
7 LÊ HẢI ĐĂNG 10A6 Nghỉ học.
8 TRỊNH ĐỨC MINH 10A6 Nghỉ học.
9 NGUYỄN MINH HOÀNG 10A6 Nghỉ học.
10 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 10D1 Nghỉ học.
11 TRẦN HỒNG ANH 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
12 BÙI VIỆT HOÀNG 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
13 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
14 LÊ VŨ LONG 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
15 ĐÀO ĐỨC MINH 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
16 NGUYỄN MINH THU 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
17 PHẠM TUẤN MINH 10D7 Nghỉ học giờ GDQP.
18 NGUYỄN MINH ANH 11A1 Nghỉ học.
19 VÕ THỊ THU HẠ 11A2 Nghỉ học.
20 NGUYỄN MINH NGUYỆT 11A2 Nghỉ học.
21 BÙI MINH CHÂU 11D1 Nghỉ học.
22 NGUYỄN HỒNG VI 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
23 ĐẶNG MỸ DUYÊN 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
24 PHẠM THỊ MINH ANH 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
25 PHẠM THỊ MINH ANH 11D4 Đi học muộn.
26 NGUYỄN TUYẾT LINH 11D5 Nghỉ học.
27 NGUYỄN HỒNG NGỌC 11D5 Nghỉ học.
28 LÊ PHAN HUYỀN ANH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
29 NGÔ QUỲNH ANH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
30 VŨ THUỲ DUNG 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
31 TẠ KIỀU HƯƠNG GIANG 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
32 NGUYỄN THÁI HIỀN 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
33 NGUYỄN NGỌC LINH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
34 TRẦN PHƯƠNG LINH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
35 TRỊNH ĐẠI NGHĨA 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
36 CHU THÚY QUỲNH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
37 NGUYỄN THU THẢO 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
38 PHAN HÀ TRUNG 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
39 BÙI NHẬT ANH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
40 ĐÀM THỊ VÂN ANH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
41 LÊ PHƯƠNG ANH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
42 LÊ VÂN ANH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
43 TRẦN HƯƠNG DUNG 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
44 TÔ TRỌNG ĐẠT 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
45 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
46 VŨ BẢO NGỌC 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
47 TRẦN PHƯƠNG THẢO 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
48 NGUYỄN MINH THƯ 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
49 NGUYỄN TƯỜNG VI 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
50 LÊ TUẤN DŨNG 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
51 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
52 HOÀNG BẢO NGỌC 11D7 Đi học muộn.
53 LÊ CHI MAI 11D7 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
54 ĐÀO DŨNG TRÍ 11D7 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
55 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
56 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
57 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn.
58 NGUYỄN HOÀNG LONG 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5.
59 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5.
60 NGUYỄN HẢI NAM 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5.
61 ĐẠNG TRIỆU HUY 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
62 NGUYỄN HOÀNG KIÊN 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
63 LÊ MỸ LINH 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
64 LÊ THỊ MỸ LINH 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
65 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
66 BÙI MINH THẮNG 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
67 NGUYỄN NHẬT ANH 12A3 Đi học muộn.
68 PHAN THANH HUYỀN 12A3 Đi học muộn.
69 PHẠM QUANG BÁCH 12A3 Nghỉ học.
70 LÊ NAM HƯNG 12A3 Nghỉ học.
71 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A4 Nghỉ học.
72 TRẦN HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học.
73 PHÙNG NGỌC THUÝ 12A4 Nghỉ học.
74 HOÀNG PHƯƠNG TRANG 12A5 Nghỉ học tiết 1.
75 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Đi học muộn.
76 VŨ HẢI LONG 12A6 Đi học muộn.
77 LÊ HÀ KHANH 12D1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
78 NGUYỄN PHẠM BẢO CHÂU 12D1 Nghỉ học.
79 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
80 HOÀNG THU TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
81 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
82 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
83 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
84 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
85 NGUYỄN MINH TRANG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
86 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học học tăng cường.
87 LÊ KIM NGÂN 12D2 Nghỉ học học tăng cường.
88 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học học tăng cường.
89 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Đi học muộn.
90 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Đi học muộn.
91 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Đi học muộn.
92 TRẦN LAN ANH 12D3 Nghỉ học.
93 TẠ DIỆU ANH 12D3 Nghỉ học.
94 PHÙNG MẠNH ĐỨC 12D3 Đi học muộn.
95 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học tiết 1, 2.
96 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học tiết 1, 2.
97 TRẦN THỊ VIỆT NGA 12D4 Đi học muộn.
98 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
99 NGUYỄN VIỆT HƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
100 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12Q2 Nghỉ học.
    10D2 Tiết 1, 2: cô Tuyết dạy thay thầy Như Tùng (Toán).
    11Q1 Tiết 3: cô Liên (CD) dạy thay cô Công (CD).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741