Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 6/03/2015

07:06 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 6/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TẠ MINH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
2 NGUYỄN ĐỨC LONG 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
3 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
4 NGÔ ĐỨC ANH B 10A3 Nghỉ học.
5 NGUYỄN ANH DUY 10A4 Nghỉ học.
6 NGUYỄN MINH HOÀNG 10A6 Nghỉ học.
7 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học.
8 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
9 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 10D1 Nghỉ học.
10 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
11 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
12 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
13 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
14 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
15 LÊ THỊ QUỲNH ANH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
16 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
17 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
18 NGUYỄN HÀ LINH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
19 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
20 ĐỖ ANH TUẤN 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
21 DƯƠNG THU NGÂN 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
22 HOÀNG BÍCH HÀ 10D3 Nghỉ học.
23 VŨ NGỌC ĐỨC 10D4 Đi học muộn.
24 NGUYỄN THỊ LAN ANH 10D6 Nghỉ học giờ Tin.
25 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10D6 Nghỉ học giờ Tin.
26 NGÔ PHƯƠNG THỦY 10D6 Nghỉ học giờ Tin.
27 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Nghỉ học.
28 LÊ MINH THU 10D9 Nghỉ học tiết 1.
29 NGUYỄN THÙY TIÊN 11A1 Nghỉ học.
30 LÊ MAI ANH 11A2 Nghỉ học.
31 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học.
32 HOÀNG NHẬT MINH 11A4 Nghỉ học.
33 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học.
34 PHẠM TRÍ THÀNH LONG 11D1 Nghỉ học.
35 VÕ KHÁNH LINH 11D2 Nghỉ học.
36 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học.
37 NGUYỄN TUẤN DŨNG 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
38 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
39 NGUYỄN BÍCH NGỌC 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
40 LÊ CHI MAI 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
41 LÊ QUANG ANH 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
42 NGUYỄN HỒNG ANH 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
43 ĐỖ NHẬT LONG 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
44 LÊ HỒNG NGỌC 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
45 NGUYỄN TRÍ NHÂN 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
46 ĐÀO DŨNG TRÍ 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
47 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 11D7 Đi học muộn.
48 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 11D8 Đi học muộn.
49 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Đi học muộn.
50 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn.
51 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
52 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học.
53 NGUYỄN LÂN 12A2 Đi học muộn.
54 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn.
55 BÙI VŨ LIÊN CHÂU 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
56 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
57 NGÔ ĐỨC DUY 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
58 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
59 LÊ BẢO SƠN 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
60 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
61 PHAN THANH HUYỀN 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
62 NGUYỄN VĂN HẢI 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
63 NGÔ ĐỨC DUY 12A3 Nghỉ học.
64 BÙI MINH THẮNG 12A3 Nghỉ học.
65 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Nghỉ học.
66 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
67 NGUYỄN VĂN HẢI 12A3 Nghỉ học.
68 PHẠM QUANG BÁCH 12A3 Nghỉ học.
69 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học.
70 ĐOÀN AN KHÁNH 12A3 Đi học muộn.
71 TRẦN HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học tiết 5.
72 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học.
73 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Nghỉ học.
74 LÊ KHÁNH TÙNG 12A4 Nghỉ học.
75 LÝ CẨM NHUNG 12A4 Nghỉ học.
76 NGÔ NGỌC TÙNG 12A5 Nghỉ học tiết 5.
77 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
78 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
79 PHAN VIỆT HUY 12A5 Đi học muộn.
80 LÊ HÀ KHANH 12D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
81 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
82 ĐẶNG HÀ PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
83 ĐINH TUẤN SƠN 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
84 NGUYỄN PHẠM BẢO CHÂU 12D1 Nghỉ học tăng cường có phép.
85 NGÔ THỊ MINH ANH 12D1 Nghỉ học tăng cường có phép.
86 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học tăng cường có phép.
87 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học tăng cường có phép.
88 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học tiết 4,5.
89 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
90 PHẠM VÂN ANH 12D2 Đi học muộn, nghỉ có phép tiết 4, 5 và học tăng cường.
91 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
92 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
93 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
94 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
95 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
96 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
97 LÊ MINH ANH 12D2 Đi học muộn.
98 BÙI BẢO HÀ 12D2 Nghỉ học có phép.
99 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
100 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Đi học muộn.
101 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Đi học muộn.
102 NGUYỄN ĐỨC DUY 12D4 Nghỉ học tiết 1, 2, 4,5.
103 TRẦN HOÀNG ANH 12D4 Nghỉ học tiết 4,5.
104 NGUYỄN MINH HIẾU 12D4 Nghỉ học tiết 4,5.
105 HỒ THU TRANG 12D4 Nghỉ học tiết 4,5.
106 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học tiết 4,5.
107 ĐOÀN THẢO NHI 12D4 Nghỉ học tiết 4,5.
108 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG B 12D7 Nghỉ học giờ Tin.
109 HÀ NGỌC LÊ 12D7 Nghỉ học giờ Tin.
110 TRẦN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học giờ Tin.
111 BÙI QUANG THÁI 12D7 Nghỉ học giờ Tin.
112 VŨ LƯU NGỌC THẢO 12D7 Nghỉ học giờ Tin.
113 TRẦN HUYỀN VY 12D7 Nghỉ học giờ Tin.
114 QUÁCH THU PHƯƠNG 12D7 Đi học muộn.
115 NGUYỄN LINH ĐAN 12Q1 Đi học muộn.
116 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12Q2 Nghỉ học.
117 LÊ MINH HOÀNG 12Q2 Nghỉ học.
    11Q1 Tiết 2: cô Phương (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741