Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 6/05/2015

02:54 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 6/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TẠ HOÀNG DUY 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
2 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
3 NGUYỄN ĐỨC DUY 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
4 DƯƠNG THU NGÂN 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
5 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
6 LẠI ANH THƯ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
7 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
8 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
10 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn.
11 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
12 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12A2 Nghỉ học.
13 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Nghỉ học.
14 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Đi học muộn.
15 LỤC HUY HOÀNG 12A3 Đi học muộn.
16 TRẦN CÔNG THÀNH 12A3 Đi học muộn.
17 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
18 LÊ BẢO SƠN 12A3 Nghỉ học.
19 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Đi học muộn.
20 TRẦN HẢI YẾN 12A4 Đi học muộn.
21 HOÀNG QUANG HUY 12A4 Đi học muộn.
22 NGUYỄN MINH HẰNG 12A4 Đi học muộn.
23 NGÔ NGỌC TÙNG 12A5 Đi học muộn.
24 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
25 PHÙNG BẢO TRÂN 12A6 Đi học muộn.
26 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Đi học muộn.
27 NGUYỄN THÀNH NAM 12A6 Đi học muộn.
28 LÊ XUÂN HIẾU 12A6 Đi học muộn.
29 VŨ HẢI LONG 12A6 Đi học muộn.
30 BÙI BẢO HÀ 12D2 nghi hoc co phep
31 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 nghi hoc co phep
32 TRẦN NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
33 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
34 TRẦN MINH ÁNH 12D3 Nghỉ học.
35 LÊ KHẢI ANH 12D3 Nghỉ học.
36 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
37 NGÔ MAI CHI 12D3 Nghỉ học.
38 HOÀNG THU HẰNG 12D3 Nghỉ học.
39 NGÔ QUANG HUY 12D3 Nghỉ học.
40 NGUYỄN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
41 NGÔ THUY UYÊN 12D3 Nghỉ học.
42 LÊ THỊ HẢI VÂN 12D3 Nghỉ học.
43 NGUYỄN HÀ TRANG 12D3 Nghỉ học.
44 LÊ NGỌC HƯƠNG THẢO 12D3 Nghỉ học.
45 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Nghỉ học.
46 TRẦN PHƯƠNG ANH 12D6 Nghỉ học.
47 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
48 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D6 Nghỉ học.
49 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Nghỉ học.
50 LÊ MINH HUÂN 12D6 Nghỉ học.
51 CÔNG NGỌC HUYỀN 12D6 Nghỉ học.
52 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 12D6 Nghỉ học.
53 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
54 NGUYỄN HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học.
55 NGÔ THU HIỀN 12D6 Nghỉ học.
56 HOÀNG NGỌC ANH 12D6 Nghỉ học.
57 BÙI LÊ HÀ VI 12D6 Nghỉ học.
58 LÊ PHƯƠNG AN 12D7 Nghỉ học.
59 TRẦN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
60 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
61 BÙI QUANG THÁI 12D7 Nghỉ học.
62 LÊ ĐỨC ANH 12Q1 Đi học muộn.
63 VŨ HUY HOÀNG 12Q1 Đi học muộn.
64 ĐỖ TRÀ MY 12Q1 Đi học muộn.
65 KHUẤT HÀ MY 12Q1 Đi học muộn.
66 ĐỖ NGỌC THU 12Q1 Nghỉ học.
67 NGUYỄN TÂN THUỲ TRANG 12Q2 Đi học muộn.
68 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12Q2 Đi học muộn.
69 NGUYỄN HOÀNG KIM ÁNH 12Q2 Nghỉ học.
70 NGUYỄN KHÁNH NAM 12Q2 Nghỉ học.
71 ĐÀO QUANG MINH 12Q2 Nghỉ học.
    12A1 Tiết 1: cô Thủy dạy thay cô Quyên B.
    12A2 Tiết 3: cô Hoan dạy thay cô Quyên B.
    12D2 Tiết 1: thầy Hy dạy thay cô Bình.
Tiết 3: cô Hà (NN) dạy thay cô Quyên A.
    12Q1 Tiết 1: cô Mai Anh dạy thay cô Dung (Sử).
Tiết 3: cô Mai Anh dạy thay cô Bảy.
    12Q2 Tiết 3: cô Bình dạy thay thầy Thiệu.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374