Đang thực hiện Đang thực hiện

chuyên cần ngày 7/11/2016

07:19 10/11/2016

chuyên cần ngày 7/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ LAN HƯƠNG

10D2

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

2

LÊ VŨ HOÀNG HUY

10D2

nghỉ học học tăng cường

3

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học học tăng cường

4

TRẦN THU THUỶ

10D4

nghỉ học

5

VŨ TRÀ GIANG

10D4

nghỉ học

6

BÙI TRẦN THANH TÙNG

11A1

đi học muộn học tăng cường

7

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

đi học muộn học tăng cường

8

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

đi học muộn học tăng cường

9

HỨA NGỌC MINH

11A1

đi học muộn học tăng cường

10

LÊ SONG BÁCH

11A1

đi học muộn học tăng cường

11

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

đi học muộn học tăng cường

12

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

13

NGUYỄN THẾ LONG HẢI

11A1

đi học muộn học tăng cường

14

TRẦN CHÍ MINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

15

LÊ MAI VÂN

11A2

đi học muộn giờ Tin học

16

NGUYỄN MINH QUANG

11A2

đi học muộn giờ Tin học

17

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

18

CHU QUỲNH ANH

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

19

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

20

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

21

NGÔ QUỲNH TRANG

11D10

nghỉ học giờ Tin học

22

NGUYỄN QUANG ĐẠI

11D2

nghỉ học

23

NGUYỄN QUANG ĐẠI

11D2

nghỉ học học tăng cường

24

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

nghỉ học

25

TRẦN KHÁNH VI

11D7

nghỉ học

26

NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

11D8

nghỉ học giờ Tin học

27

NGUYỄN KHÁNH VY

11D8

nghỉ học giờ Tin học

28

NGUYỄN QUỲNH TRANG

11D8

nghỉ học giờ Tin học

29

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

nghỉ học

30

NGUYỄN HẢI PHƯƠNG

12A3

đi học muộn

31

CHU BÁCH TÙNG

12A4

nghỉ học

32

PHẠM THANH TÂM

12A4

nghỉ học

33

ĐINH QUANG DUY

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

34

MAI ĐỨC ANH

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

35

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

36

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

37

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

38

PHẠM ĐỨC MỸ

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

39

TRỊNH HÀ LINH

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

40

CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ

12A6

nghỉ học

41

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

42

TẠ PHƯƠNG THẢO

12D6

nghỉ học

43

PHẠM PHƯƠNG LINH

12D7

nghỉ học

44

HÀ THANH HOA

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741