Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 6/12/2016

03:48 08/12/2016

Chuyên cần ngày 6/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ PHƯƠNG THẢO

10D10

nghỉ học

2

LÊ LAN HƯƠNG

10D2

nghỉ học

3

LÊ LAN HƯƠNG

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

4

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

5

NGUYỄN ĐỖ QUỲNH CHI

10D8

nghỉ học

6

NGÔ HỒNG ÁNH QUỲNH

10D9

vào muộn 90 phút

7

NGUYỄN LƯƠNG ANH

10D9

vào muộn 13 phút

8

NGUYỄN TÀI HUY

11A2

nghỉ học

9

LƯƠNG ĐỨC DƯƠNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

10

NGÔ ANH ĐÀO

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

11

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

12

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học

13

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

nghỉ học tiết 2,3,4,5

14

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học

15

NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH

11D2

nghỉ học

16

HOÀNG HỒ PHƯƠNG MAI

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

17

NGÔ HOÀNG GIANG

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

18

NGUYỄN TUẤN TRUNG

12A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

19

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

20

ĐOÀN KHÁNH MINH

12A2

nghỉ học

21

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

12A2

nghỉ học

22

TRƯƠNG GIA HẢI

12A4

nghỉ học

23

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học

24

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

25

ĐẶNG THANH HUYỀN

12D1

nghỉ học học tăng cường

26

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

27

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

28

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học học tăng cường

29

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

30

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

31

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

32

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

33

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

34

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

35

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

36

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

37

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 1, tiết 5

38

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

39

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

40

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

41

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

42

PHẠM VY LÊ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

43

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

44

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

45

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

46

TRẦN QUANG HUY

12D2

vào muộn 20 phút học tăng cường

47

PHẠM THANH THÙY DƯƠNG

12D3

nghỉ học giờ Tin học

48

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học

49

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

50

TRẦN QUẾ ANH

12D8

nghỉ học

51

LÊ HUY TIẾN

12D9

nghỉ học

52

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học

53

TRẦN THU TRANG

12D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374