Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 9/02/2015

04:11 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 9/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 10A5 Nghỉ học.
2 BÙI NINH DUYÊN 10D2 Đi học muộn.
3 DƯƠNG LƯU TIẾN 10D4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
4 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
5 NGUYỄN MINH ÁNH 10D5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
6 TRẦN NGỌC MINH 10D5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
7 PHAN MỸ LINH 10D5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
8 PHAN MỸ LINH 10D5 Nghỉ học.
9 NGUYỄN BẢO HÂN 10D6 Nghỉ học.
10 NGUYỄN TRÀ MY 10D8 Nghỉ học.
11 TRỊNH THU GIANG 11A1 Đi học muộn giờ Tin.
12 CHU QUANG MINH 11A1 Đi học muộn giờ Tin.
13 LÊ NHẬT NAM 11A1 Đi học muộn giờ Tin.
14 TRỊNH CHI LINH 11A1 Nghỉ học giờ Tin.
15 LẠI PHƯƠNG MY 11A1 Nghỉ học giờ Tin.
16 TRỊNH CHI LINH 11A1 Nghỉ học.
17 NGUYỄN THÁI HIỀN 11A2 Nghỉ học.
18 PHƯƠNG MINH QUANG 11A3 Đi học muộn giờ Tin.
19 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 11A3 Đi học muộn giờ Tin.
20 NGUYỄN BÍCH THUỶ 11A3 Đi học muộn giờ Tin.
21 PHÍ NGUYỆT ÁNH 11A3 Nghỉ học giờ Tin.
22 HÀ NGỌC HIỆP 11A3 Nghỉ học giờ Tin.
23 NGUYỄN LINH GIANG 11A4 Nghỉ học giờ Tin.
24 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 11A4 Nghỉ học giờ Tin.
25 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 11A4 Nghỉ học giờ Tin.
26 VÕ VĂN TOÀN 11A4 Nghỉ học giờ Tin.
27 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 11A4 Nghỉ học.
28 PHẠM HOÀNG TÚ 11D1 Nghỉ học.
29 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học.
30 TRẦN QUẾ ANH 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
31 VÕ SƠN HẢI 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
32 NGUYỄN THU TRANG A 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
33 NGUYỄN HỒNG TRÀ 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
34 NGÔ KIM NGÂN 11D3 Nghỉ học.
35 ĐẶNG NGỌC ANH 11D3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
36 PHƯƠNG THU NGỌC 11D3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
37 NGUYỄN HẠ VY 11D3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
38 HOÀNG THỊ THÚY ANH 11D3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
39 TRƯƠNG THU HOÀI 11D3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
40 LÊ THỊ LAN ANH 11D3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
41 ĐẬU HOÀNG LINH 11D3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
42 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 11D5 Nghỉ học.
43 NGUYỄN ĐỨC HUY 11D6 Nghỉ học.
44 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
45 PHẠM VIỆT CƯỜNG 11Q1 Nghỉ học.
46 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
47 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
48 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
49 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
50 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
51 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
52 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
53 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
54 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
55 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
56 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
57 HỒ ANH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
58 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
59 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
60 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
61 THÁI ANH TÚ 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
62 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
63 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
64 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
65 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
66 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
67 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
68 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
69 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
70 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
71 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
72 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
73 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
74 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
75 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
76 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
77 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
78 NGÔ HẢI LINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
79 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
80 NGUYỄN HẢI NAM 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
81 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
82 NGUYỄN HOÀNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
83 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
84 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
85 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
86 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
87 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
88 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
89 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
90 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
91 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
92 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
93 VŨ NHẬT NAM 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
94 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
95 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
96 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
97 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
98 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
99 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
100 NGUYỄN ĐỨC NAM 12A2 Nghỉ học.
101 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
102 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn.
103 NGUYỄN QUANG ANH 12A3 Nghỉ học.
104 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A4 Nghỉ học.
105 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
106 LÊ HỒNG ÁNH 12A5 Đi học muộn.
107 VŨ HẢI LONG 12A6 Nghỉ học.
108 VŨ PHƯƠNG NAM 12A6 Nghỉ học.
109 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Nghỉ học.
110 NGÔ HOÀNG TRUNG 12A6 Nghỉ học.
111 TRẦN THỊ THU HÀ 12A6 Đi học muộn.
112 VŨ CẨM NHUNG 12A6 Đi học muộn.
113 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 12D2 Đi học muộn.
114 LÊ KHẢI ANH 12D3 Đi học muộn.
115 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Đi học muộn.
116 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Đi học muộn.
117 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
118 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
119 TRẦN HOÀNG ANH 12D4 Đi học muộn.
120 NGUYỄN THU HÀ A 12D5 Nghỉ học.
121 NGUYỄN THU HÀ B 12D5 Nghỉ học.
122 HOÀNG MAI PHƯƠNG 12D7 Đi học muộn.
    12Q1 Tiết 4: cô Hạnh (NN) dạy thay cô Loan.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374