Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 7/03/2015

07:07 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 7/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TẠ MINH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
2 NGUYỄN ANH DUY 10A4 Nghỉ học.
3 NGUYỄN THỊ MINH HUỆ 10A4 Nghỉ học.
4 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 10A4 Nghỉ học.
5 NGUYỄN MINH HOÀNG 10A6 Nghỉ học.
6 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 10D1 Nghỉ học.
7 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
8 VŨ NGỌC ĐỨC 10D4 Nghỉ học tiết 1.
9 NGÔ PHƯƠNG ANH 10D4 Nghỉ học.
10 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Nghỉ học.
11 LÊ HỒ HẢI NAM 10D6 Nghỉ học.
12 PHẠM BÍCH THẢO 10D7 Nghỉ học.
13 NGUYỄN KHÁNH DUY 10D7 Nghỉ học.
14 NGUYỄN MINH TIẾN 10D8 Đi học muộn.
15 ĐỖ QUỲNH CHI 10D8 Nghỉ học tiết 1, 2.
16 NGUYỄN TIẾN NHẬT NAM 10D8 Nghỉ học.
17 NGUYỄN NHƯ NGỌC 10D9 Nghỉ học.
18 PHẠM VŨ LÂM 11A4 Nghỉ học tiết 1.
19 HOÀNG NHẬT MINH 11A4 Nghỉ học.
20 TRẦN QUỲNH CHI 11A4 Nghỉ học.
21 NGUYỄN THANH TRÚC 11A6 Nghỉ học.
22 PHẠM TRÍ THÀNH LONG 11D1 Nghỉ học.
23 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học.
24 BÙI KHÁNH LINH 11D4 Nghỉ học tiết 1.
25 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 11D7 Nghỉ học.
26 NGUYỄN NGỌC DIỆU 11D7 Nghỉ học.
27 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 11D8 Nghỉ học.
28 NGUYỄN DUY ANH 11Q1 Đi học muộn.
29 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 11Q1 Đi học muộn.
30 PHẠM ĐỨC DUY 11Q1 Đi học muộn.
31 BÙI THỊ THUÝ HẰNG 11Q1 Đi học muộn.
32 TRƯƠNG HOÀNG MAI 11Q1 Đi học muộn.
33 PHAN THỊ THÙY ANH 11Q1 Nghỉ học.
34 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
35 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
36 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
37 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
38 LÊ ĐỨC HIẾU 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
39 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
40 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
41 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
42 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
43 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
44 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
45 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
46 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
47 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
48 HỒ ANH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
49 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
50 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
51 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn.
52 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học.
53 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học.
54 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học.
55 NGUYỄN ĐỨC NAM 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
56 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
57 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
58 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
59 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
60 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
61 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12A2 Nghỉ học.
62 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học.
63 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A3 Đi học muộn.
64 ĐOÀN AN KHÁNH 12A3 Đi học muộn.
65 TRẦN CÔNG THÀNH 12A3 Đi học muộn.
66 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học.
67 LÊ THU NGÂN 12A5 Nghỉ học.
68 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
69 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
70 ĐINH THANH TÙNG 12A5 Đi học muộn.
71 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học.
72 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Nghỉ học.
73 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Nghỉ học.
74 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn.
75 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Nghỉ học.
76 LÊ ĐỨC ANH 12D4 Đi học muộn.
77 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Đi học muộn.
78 HỒ THU TRANG 12D4 Đi học muộn.
79 BÙI THU TRANG 12D7 Nghỉ học.
80 NGUYỄN VIỆT HƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
81 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12Q1 Đi học muộn.
82 VŨ HUY HOÀNG 12Q1 Nghỉ học.
83 NGUYỄN LINH ĐAN 12Q1 Nghỉ học.
84 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12Q1 Đi học muộn.
85 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG ANH 12Q2 Đi học muộn.
86 NGUYỄN THU TRÀ 12Q2 Đi học muộn.
87 LÊ KẾ LONG 12Q2 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 2, 3: cô Hà (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).
    12Q2 Tiết 1, 4: cô Hà (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).
    12A1 Tiết 1: cô Dung (Sử) dạy thay cô Hương (Sử).
    11Q1 Tiết 2 cô Công sinh hoạt đổi tiết 4 cô Linh (Địa).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374