Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 7/05/2015

02:55 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 7/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
2 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn.
3 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Đi học muộn.
4 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
5 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học.
6 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học.
7 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
8 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn.
9 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
10 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
11 ĐÀO QUỲNH ANH 12A3 Đi học muộn.
12 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Đi học muộn.
13 NGUYỄN VĂN HẢI 12A3 Đi học muộn.
14 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
15 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Đi học muộn.
16 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A4 Nghỉ học.
17 HOÀNG QUANG HUY 12A4 Nghỉ học.
18 NGÔ THANH HUYỀN 12A4 Nghỉ học.
19 NGUYỄN MINH HẰNG 12A4 Nghỉ học.
20 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 12A4 Nghỉ học.
21 THẠCH LONG VŨ 12A4 Nghỉ học.
22 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
23 NGUYỄN ĐĂNG GIANG 12A5 Nghỉ học.
24 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 12A6 Đi học muộn.
25 TRẦN NAM ANH 12A6 Đi học muộn.
26 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 12A6 Nghỉ học.
27 NGUYỄN THÀNH NAM 12A6 Nghỉ học.
28 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn.
29 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
30 NGUYỄN MINH TRANG 12D1 Nghỉ học.
31 BÙI BẢO HÀ 12D2 Đi học muộn.
32 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
33 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Nghỉ học có phép.
34 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
35 HOÀNG THU TRANG 12D2 Nghỉ học có phép.
36 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Nghỉ học có phép.
37 NGUYỄN VIỆT BÁCH 12D3 Nghỉ học.
38 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
39 NGÔ MAI CHI 12D3 Nghỉ học.
40 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Nghỉ học.
41 LÊ NGỌC HƯƠNG THẢO 12D3 Nghỉ học.
42 NGUYỄN QUỲNH ANH 12D4 Nghỉ học.
43 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
44 TRẦN HOÀNG ANH 12D4 Nghỉ học.
45 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
46 TRẦN MỸ QUỐC ANH 12D4 Nghỉ học.
47 NGUYỄN ĐỨC DUY 12D4 Nghỉ học.
48 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Nghỉ học.
49 ĐỖ THUỲ TRANG 12D4 Nghỉ học.
50 ĐOÀN THẢO NHI 12D4 Nghỉ học.
51 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
52 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
53 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 12D4 Nghỉ học.
54 NGUYỄN THẢO HIỀN 12D4 Nghỉ học.
55 NGUYỄN MINH HIẾU 12D4 Nghỉ học.
56 BÙI THỌ KIÊN 12D4 Nghỉ học.
57 LÊ QUANG LỘC 12D4 Nghỉ học.
58 TRẦN THỊ VIỆT NGA 12D4 Nghỉ học.
59 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D4 Nghỉ học.
60 LẠI PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
61 NGHIÊM PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
62 NGUYỄN THÙY DƯƠNG B 12D6 Nghỉ học tiết 1.
63 BỦI HẢI LY 12D6 Nghỉ học tiết 1.
64 ĐẶNG KIM OANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
65 BÙI LÊ TRANG 12D6 Nghỉ học tiết 1.
66 ĐỖ MỸ LINH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
67 LÊ THU HUYỀN 12D6 Nghỉ học tiết 1.
68 HÀ KIỀU MY 12D6 Nghỉ học tiết 1.
69 NGUYỄN TÚ ANH 12D6 Nghỉ học.
70 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 12D6 Nghỉ học.
71 NGÔ THU HIỀN 12D6 Nghỉ học.
72 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 12D6 Nghỉ học.
73 NGUYỄN MINH UYÊN 12D6 Nghỉ học.
74 MAI THU TRÀ 12D6 Nghỉ học.
75 LÊ PHƯƠNG AN 12D7 Nghỉ học.
76 TRẦN HÀ ANH 12D7 Nghỉ học.
77 ĐINH PHÚ DUY 12D7 Nghỉ học.
78 TRẦN KIM CHI 12D7 Nghỉ học.
79 ĐINH THỊ LINH CHI 12D7 Nghỉ học.
80 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG A 12D7 Nghỉ học.
81 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG B 12D7 Nghỉ học.
82 NGUYỄN VIỆT HƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
83 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
84 ĐẶNG VÂN HƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
85 LÊ NGỌC LINH 12D7 Nghỉ học.
86 VŨ XUÂN QUỲNH 12D7 Nghỉ học.
87 PHÙNG NGỌC THUÝ 12D7 Nghỉ học.
88 TRẦN THANH THUÝ 12D7 Nghỉ học.
89 TRẦN HUYỀN VY 12D7 Nghỉ học.
90 HOÀNG MAI PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
91 TRẦN THẠCH THẢO 12D7 Nghỉ học.
92 TRẦN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
93 BÙI THU TRANG 12D7 Nghỉ học.
94 LÊ HUYỀN TRANG 12D7 Nghỉ học.
95 NGÔ YẾN NHI 12D7 Nghỉ học.
96 NGUYỄN MINH VÂN 12D7 Nghỉ học.
97 TRẦN QUỲNH ANH 12D7 Nghỉ học.
98 NGUYỄN THỊ HẠNH MINH 12Q1 Nghỉ học.
99 ĐỖ TRÀ MY 12Q1 Nghỉ học.
100 NGUYỄN KHÁNH NAM 12Q2 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 3: cô Hạnh (NN) dạy thay cô Bình.
Tiết 4: cô Mai Anh dạy thay cô Lan.
    12Q2 Tiết 3: cô Bảy dạy thay cô Hà (Địa).
    12A2 Tiết 3: cô P.Mai (NN) dạy thay cô Quyên B.
Tiết 4: cô Hạnh dạy thay cô Liên (Địa).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374