Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 8/10/2016

15:02 13/10/2016

Chuyên cần ngày 8/10/2016

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 LÊ KHÁNH LINH 10D1 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1
2 NGUYỄN BỘI TRÂN 10D1 nghỉ học
3 TRẦN TUẤN MINH 10D1 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1
4 LÊ LAN HƯƠNG 10D2 đi học muộn 5 phút
5 NGHIÊM DUY KHÁNH 10D5 nghỉ học
6 HỒ SỸ NHẬT HUY 11A1 nghỉ học
7 LÊ THÀNH TRUNG 11A1 đi học muộn 5 phút học tăng cường
8 MAI TRỰC BÌNH 11A1 nghỉ học
9 MAI TRỰC BÌNH 11A1 đi học muộn 5 phút học tăng cường
10 NGÔ QUANG DŨNG 11A1 nghỉ học học tăng cường
11 TÔ TRANG LINH 11A1 đi học muộn 5 phút học tăng cường
12 KHÚC HẢI DƯƠNG 11A4 nghỉ học
13 VŨ THU HÀ 11D1 vào muộn 10 phút học tăng cường
14 DOÃN KHÁNH LINH 11D2 vào muộn 15 phút học tăng cường
15 NGUYỄN DANH HUY 11D2 nghỉ học
16 NGUYỄN DANH HUY 11D2 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường
17 NGUYỄN NGỌC CHÂM 11D2 đi học muộn 10 phút học tăng cường
18 HOÀNG THANH VÂN 11D3 nghỉ học
19 NGUYỄN HƯƠNG LINH 11D3 nghỉ học
20 NGUYỄN THU TRANG 11D4 nghỉ học
21 NGUYỄN THẠCH THẢO 11D5 nghỉ học
22 TRẦN THỊ ANH THƯ 11D5 nghỉ học
23 ĐOÀN QUỐC VIỆT 11D7 nghỉ học
24 LÊ LINH TRANG 11D9 nghỉ học
25 ĐINH BÁ HƯNG 12A1 nghỉ học học tăng cường
26 LƯƠNG THẾ VINH 12A1 nghỉ học học tăng cường
27 LƯƠNG THẾ VINH 12A1 nghỉ học
28 NGUYỄN LÊ MỸ ANH 12A1 nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường
29 TẠ XUÂN TOÀN 12A3 nghỉ học
30 NGUYỄN NGỌC MAI 12A4 nghỉ học
31 ĐINH QUANG DUY 12A5 nghỉ học
32 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12A5 đi học muộn
33 ĐẶNG THANH HUYỀN 12D1 nghỉ học học tăng cường
34 ĐẶNG THANH HUYỀN 12D1 nghỉ học
35 ĐẶNG XUÂN HIỆP 12D1 nghỉ học tiết 3 học tăng cường
36 LƯU HƯƠNG GIANG 12D1 nghỉ học học tăng cường
37 LƯU HƯƠNG GIANG 12D1 nghỉ học tiết 4,5
38 NGUYỄN HOÀNG MAI 12D1 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1
39 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 12D1 nghỉ học học tăng cường
40 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 12D1 nghỉ học
41 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 12D1 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1
42 NGUYỄN THANH NGÂN 12D1 nghỉ học tiết 4,5
43 PHẠM PHƯƠNG THẢO 12D1 nghỉ học học tăng cường
44 PHẠM PHƯƠNG THẢO 12D1 nghỉ học
45 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 12D2 nghỉ học học tăng cường
46 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 12D2 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1
47 TRẦN MỸ UYÊN 12D2 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1
48 TRẦN THU TRANG 12D2 nghỉ học học tăng cường
49 NGUYỄN MINH HIỀN 12D3 nghỉ học
50 TRỊNH MINH NGỌC 12D4 nghỉ học
51 ĐẶNG THU TRANG 12D5 nghỉ học
52 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D5 nghỉ học
53 DƯ TUYẾT TRINH 12D7 nghỉ học giờ Thể dục
54 DƯ TUYẾT TRINH 12D7 nghỉ học
55 NGUYỄN LAN ANH 12D7 nghỉ học
56 TRIỆU THƯỢNG NAM 12D7 nghỉ học giờ Thể dục
57 VŨ TRÂM ANH 12D7 nghỉ học giờ Thể dục
58 VŨ TRÂM ANH 12D7 nghỉ học
59 NGUYỄN MINH ANH 12D8 nghỉ học
60 PHẠM THUỲ CHI 12D8 nghỉ học
61 NGUYỄN TUẤN VIỆT 12D9 nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374