Đang thực hiện Đang thực hiện

chuyên cần ngày 8/11/2016

07:24 10/11/2016

chuyên cần ngày 8/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN BỘI TRÂN

10D1

nghỉ học

2

TĂNG MINH GIANG

10D1

nghỉ học tiết 4

3

PHẠM DUY ANH

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

4

LÊ QUANG TRƯỜNG

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

PHẠM QUỲNH MAI

10D2

nghỉ học

6

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học

7

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

8

BÙI MINH NGỌC

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

9

ĐỖ MẠNH CẦM

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

10

HÀ TUẤN DŨNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

11

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

12

LƯƠNG ĐỨC DƯƠNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

13

PHẠM THU NGÂN

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

14

PHAN QUANG HÙNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

15

PHAN VŨ ANH

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

16

BẠCH NGỌC ANH

11D1

nghỉ học

17

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

nghỉ học

18

VŨ THU HÀ

11D1

nghỉ học

19

VŨ THU UYÊN

11D2

nghỉ học

20

ĐÀM VIẾT THÀNH

11D3

nghỉ học giờ Tin học

21

NGÔ NGỌC DƯƠNG

11D5

nghỉ học

22

CAO KIM NGÂN

11D6

đi học muộn giờ Tin học

23

CHU THỊ BÍCH NGỌC

11D6

đi học muộn giờ Tin học

24

NGUYỄN HẢI ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

25

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

11D6

đi học muộn giờ Tin học

26

PHAN THÚY VY

11D6

nghỉ học giờ Tin học

27

PHÙNG LÂM ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

28

VŨ HƯƠNG QUỲNH

11D6

đi học muộn giờ Tin học

29

VŨ THỊ MINH ANH

11D6

đi học muộn giờ Tin học

30

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

nghỉ học

31

NGÔ NGUYỄN THUỲ DƯƠNG

11D8

nghỉ học

32

HOÀNG HỒ PHƯƠNG MAI

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

33

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

nghỉ học

34

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

35

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học

36

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

37

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

nghỉ học

38

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

39

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

40

LÊ THU HẰNG

12A2

nghỉ học

41

LÊ THU HẰNG

12A2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

42

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

43

NGUYỄN THÀNH TRUNG

12A4

nghỉ học

44

NGUYỄN THÀNH TRUNG

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

45

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

46

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

47

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

48

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

49

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học học tăng cường

50

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 3,4 học tăng cường

51

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

52

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

53

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

54

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

55

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

56

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

57

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

58

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 1

59

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

60

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

61

PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

62

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học học tăng cường

63

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học tiết 1

64

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

65

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

66

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học tiết 1,2

67

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

nghỉ học học tăng cường

68

PHAN TUỆ NHI

12D2

nghỉ học học tăng cường

69

VŨ TRUNG KIÊN

12D2

nghỉ học học tăng cường

70

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học

71

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

72

NGUYỄN THANH MAI

12D4

nghỉ học

73

ĐOÀN NGỌC LAN

12D5

nghỉ học

74

ĐOÀN NGỌC LAN

12D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

75

TẠ PHƯƠNG THẢO

12D6

nghỉ học

76

TRẦN NGỌC HOÀN

12D8

nghỉ học

77

TRẦN QUẾ ANH

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374