Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 9/11/2016

02:55 17/11/2016

Chuyên cần ngày 9/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

TRẦN THANH TÚ

10A5

đi học muộn

2

NGUYỄN ANH ĐỨC

10D1

đi học muộn học tăng cường

3

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

đi học muộn học tăng cường

4

TRẦN TUẤN MINH

10D1

đi học muộn học tăng cường

5

VÕ QUANG HUY

10D1

đi học muộn học tăng cường

6

VŨ MINH ĐỨC

10D1

đi học muộn học tăng cường

7

BÙI NGUYÊN PHƯƠNG

10D2

đi học muộn học tăng cường

8

HOÀNG ANH VŨ

10D2

đi học muộn học tăng cường

9

PHÙNG MẠNH HƯNG

10D2

đi học muộn học tăng cường

10

TRẦN ĐỨC HƯNG LONG

10D2

đi học muộn học tăng cường

11

TRẦN PHƯƠNG LINH A

10D2

đi học muộn học tăng cường

12

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

đi học muộn học tăng cường

13

CHU HUY NHẬT

10D4

đi học muộn

14

PHẠM HỒNG ANH THƯ

10D6

nghỉ học

15

BÙI TRẦN THANH TÙNG

11A1

đi học muộn học tăng cường

16

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

đi học muộn học tăng cường

17

DƯƠNG MINH PHÚC

11A1

đi học muộn học tăng cường

18

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

đi học muộn học tăng cường

19

HOÀNG TRÍ NGHĨA

11A1

đi học muộn học tăng cường

20

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

đi học muộn học tăng cường

21

NGUYỄN THẾ LONG HẢI

11A1

đi học muộn học tăng cường

22

TÔ TRANG LINH

11A1

đi học muộn học tăng cường

23

BÙI GIA LINH

11D4

nghỉ học

24

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

nghỉ học

25

TRẦN MINH ANH

11D7

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374