Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 9/04/2015

08:04 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 9/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGÔ MINH HUYỀN 10A1 Nghỉ học.
2 TẠ TIẾN ĐỨC 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
3 HOÀNG MINH ĐỨC 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
4 NGUYỄN HÀ THU 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
5 NGUYỄN NHẬT ANH 10A2 Vào muộn giờ Tin và GDQP. 
6 NGUYỄN MINH NGỌC 10A2 Vào muộn giờ Tin và GDQP. 
7 NGUYỄN HỒNG GIANG 10A2 Vào muộn giờ Tin và GDQP. 
8 NGUYỄN TRÍ HIẾU 10A2 Vào muộn giờ Tin và GDQP. 
9 DOÃN ĐÌNH BẮC 10A2 Vào muộn giờ Tin và GDQP. 
10 ĐOÀN THỊ MINH ÁNH 10A2 Vào muộn giờ Tin và GDQP. 
11 LÊ MINH KHANG 10A2 Vào muộn giờ Tin và GDQP. 
12 VŨ DIỆU LINH 10A6 Nghỉ học.
13 ĐẶNG NHẬT HƯNG 10D1 Đi học muộn.
14 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học.
15 ĐẶNG NHẬT HƯNG 10D1 Đi học muộn.
16 NGUYỄN QUỲNH MAI 10D2 Đi học muộn.
17 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 10D2 Nghỉ học.
18 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 10D5 Nghỉ học.
19 BÙI THÙY LINH 10D5 Nghỉ học.
20 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Nghỉ học tiết 1, 2.
21 PHẠM BÍCH THẢO 10D7 Nghỉ học.
22 NGÔ THỊ DIỆU NGÂN 10D8 Nghỉ học giờ Tin học.
23 NGÔ LÊ HÀ ANH 10D8 di hoc muon
24 LÊ QUỲNH CHI 10D9 Nghỉ học giờ GDQP.
25 NGUYỄN THUÝ HẰNG 10D9 Nghỉ học giờ GDQP.
26 NGUYỄN THU HIỀN 10D9 Nghỉ học giờ GDQP.
27 NGUYỄN MAI LINH 10D9 Nghỉ học giờ GDQP.
28 NGUYỄN NHƯ NGỌC 10D9 Đi học muộn.
29 HÀ MINH HIẾU 11A2 Nghỉ học.
30 NGUYỄN LINH GIANG 11A4 Nghỉ học.
31 TRƯƠNG NGỌC ANH 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
32 VŨ TIẾN LÂM 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
33 KHÚC TIẾN LONG 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
34 TRỊNH VIỆT TÚ 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
35 LÊ THANH HƯƠNG 11A6 di hoc muon gio Tin hoc
36 TÔ PHƯƠNG NGỌC 11A6 Nghỉ học giờ Tin học.
37 TRẦN ĐỨC ANH 11A6 Vào muộn giờ Tin và GDQP. 
38 LÊ THANH HƯƠNG 11A6 Vào muộn giờ Tin và GDQP. 
39 TÔ PHƯƠNG NGỌC 11A6 Vào muộn giờ Tin và GDQP. 
40 NGUYỄN TUẤN MINH 11D3 Nghỉ học.
41 ĐỖ HOÀNG TÙNG 11D3 Nghỉ học.
42 DƯƠNG NGUYỄN HÀ TRANG 11D3 Nghỉ học.
43 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D4 Nghỉ học tiết 1.
44 NGUYỄN NGOC MAI PHƯƠNG 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
45 VŨ PHẠM MINH HƯƠNG 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
46 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
47 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
48 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
49 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
50 TRẦN CHÂU GIANG 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
51 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học.
52 ĐẶNG MINH ANH 11D7 Đi học muộn.
53 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Nghỉ học.
54 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
55 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
56 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học.
57 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học.
58 NGUYỄN THU NGÂN 12A4 Nghỉ học tiết 1.
59 LÊ LINH CHI 12A4 Đi học muộn.
60 NGUYỄN MINH HẰNG 12A4 Đi học muộn.
61 HOÀNG QUANG HUY 12A4 Đi học muộn.
62 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 12A4 Đi học muộn.
63 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Đi học muộn.
64 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A4 Nghỉ học.
65 NGUYỄN VÂN ANH 12A4 Nghỉ học.
66 PHẠM PHƯƠNG LINH 12A5 Nghỉ học.
67 ĐẶNG PHƯƠNG HOA 12A5 Đi học muộn.
68 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A6 Đi học muộn.
69 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Đi học muộn và mặc sai đồng phục.
70 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Nghỉ học không phép tiết 3, 4.
71 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
72 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
73 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
74 PHI THU PHƯƠNG 12D3 Nghỉ học.
75 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
76 LÊ ĐỨC ANH 12D4 Đi học muộn và mặc sai đồng phục.
77 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Nghỉ học.
78 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Đi học muộn.
79 LÊ MINH ANH 12D6 Đi học muộn.
80 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 12D6 Nghỉ học tiết 1.
81 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12D6 Đi học muộn.
82 ĐỖ HOÀNG LÂN 12D7 Đi học muộn.
83 TRẦN HÀ ANH 12D7 Đi học muộn và mặc sai đồng phục.
84 NGUYỄN ĐỨC HUY 12D7 Đi học muộn.
85 VŨ HUY HOÀNG 12Q1 Nghỉ học.
    10D2 Tiết 1: thầy Ngọc dạy thay cô Trâm. 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374