Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 9/9/2016

14:40 09/09/2016

Chuyên cần ngày 9/9/2016

 

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

2

TRỊNH HỒ NHƯ LỘC

10A1

đi học muộn 5 phút

3

ĐÀO ĐỨC HẢI

10A2

nghỉ học

4

ĐẶNG VIỆT ANH

10A3

đi học muộn

5

NGUYỄN LINH CHI

10A3

đi học muộn

6

NGUYỄN QUANG ANH

10A5

nghỉ học

7

BÙI LÊ TRANG NHUNG

10D1

vào muộn 14 phút học tăng cường

8

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

9

NGUYỄN VŨ ÁNH NGỌC

10D2

vào muộn 20 phút học tăng cường

10

TRẦN PHƯƠNG LINH A

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

11

NGUYỄN MAI HƯƠNG

10D4

đi học muộn giờ Tin học

12

NGUYỄN NGỌC ANH

10D4

đi học muộn giờ Tin học

13

NGUYỄN THANH HUYỀN

10D4

đi học muộn giờ Tin học

14

PHAN TUẤN NGUYÊN

10D6

nghỉ học giờ Thể dục

15

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

nghỉ học

16

NGUYỄN QUANG ĐỨC

11A2

nghỉ học

17

ĐẶNG ANH TÚ

11A3

nghỉ học

18

LÊ BẢO NGỌC

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

19

NGÔ KHÁNH LINH

11D1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

20

NGUYỄN DIỄM QUỲNH

11D1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

21

NGUYỄN HƯƠNG LY

11D1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

22

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

23

NGUYỄN THIÊN TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

24

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

25

TRƯƠNG KHÁNH LINH

11D1

đi học muộn 15 phút học tăng cường

26

VŨ PHƯƠNG ĐIỆP

11D1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

27

VƯƠNG THIÊN TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

28

LƯƠNG NGỌC DIỆP

11D2

nghỉ học

29

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

nghỉ học học tăng cường

30

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

31

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

32

TRỊNH VÂN ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

33

NGUYỄN DUY HƯNG

12A5

đi học muộn

34

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

nghỉ học

35

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

36

PHAN TRỌNG PHAN

12A5

nghỉ học

37

ĐINH HIỂU ANH

12D1

nghỉ học tiết 1

38

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học

39

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học

40

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 1

41

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học

42

ĐẶNG QUỐC HUY

12D5

đi học muộn

43

VŨ THU ANH

12D6

nghỉ học giờ Tin học

44

NGÔ THỊ DIỆU NGÂN

12D8

nghỉ học

45

NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH

12D9

đi học muộn

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374